Курс НБМ на: 05.06.2023 - Понедельник
EUR: 19.0058
USD: 17.8048
13.12.2022Дорогие друзья!

Поскольку в настоящее время база данных новой версии сайта еще дополняется, для поиска материалов до 2010 года временно можете пользоваться предыдущей версией.
Поиск на старом сайте
Актуальные темы
2023-05
Поручительство: сдается ли отчет по займам?
Рассмотрена ситуация, в которой учредитель выплатил кредит за предприятие как поручитель. Соответственно автор разъясняет нужно ли сдавать отчет по косвенным источникам, если сумма кредита превышает 200 000 леев
2023-05
Modul de solicitare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
În conformitate cu art. 103 alin. (2) lit. b) din CF, se scutesc de TVA fără drept de deducere mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse în țară în termen de 3 ani în aceeaşi stare. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru mărfurile respective a fost restituită, scutirea de TVA nu se acordă. În contextul celor menționate, autorul comentează unele aspecte legate de solicitarea de la SFS a certificatului care confirmă nerestituirea TVA
2023-05
Regimul fiscal al venitului obţinut de peste hotare din tranzacţiile cu valori mobiliare
Este examinată situația în care o persoană fizică rezidentă a efectuat, prin intermediul unui broker din străinătate, tranzacții de procurare/vânzare a valorilor mobiliare la bursele de valori internaționale. Venitul aferent nu a fost extras din contul de broker, avându-se în vedere intenția reinvestirii lui în tranzacțiile ulterioare. Respectiv, autorul explică dacă apare sau nu obligația persoanei fizice de a declara și achita impozitul pe venit din creșterea de capital înregistrată în urma unor astfel de tranzacții
Смотреть больше
Самые читаемые статьи
2023-05
Contabilizarea şi impozitarea operaţiunilor aferente creditelor compromise în organizaţiile de creditare nebancară
Spre deosebire de instituţiile din sectorul bancar, organizațiile de creditare nebancară (în continuare – OCN) aplică proceduri mai rapide și mai simple de creditare, dar la rate mai înalte ale dobânzilor. Dat fiind acest fapt, activitatea OCN este supusă unui risc mai înalt de nerambursare a creditelor acordate. În prezentul articol sunt examinate particularitățile contabilizării și efectele fiscale ale operațiunilor aferente creditelor compromise în cadrul OCN
2023-05
Tratamentul contabil al cheltuielilor de certificare a autovehiculelor ce transportă mărfuri periculoase
Este examinată situația în care o entitate, specializată în transportarea încărcăturilor periculoase (gaze), în luna decembrie 2022 a suportat costuri de certificare pe o perioadă de 4 ani. În acest context autorul explică cum urmează a fi reflectate în contabilitate şi în situațiile financiare costurile respective dacă acestea vizează atât autovehiculele proprii, cât şi cele primite în leasing
2023-04
Determinăm preţul de referinţă al ţigaretelor şi cigarillos
Începând cu 1 aprilie 2023 au intrat în vigoare prevederile CF referitoare la preţul de referinţă al ţigaretelor şi ţigărilor de foi (cigarillos). Astfel, este interzisă vânzarea acestora de către orice persoană la un preţ mai mic față de cel de referinţă
2023-04
Calculăm accizele la ţigări şi alcool
Modificările la capitolul accize operate în ultimul timp în CF necesită precizări ce țin de aplicarea în practică a noilor prevederi. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt elucidate particularităţile calculării accizelor la ţigări şi alcool în anul 2023
2023-04
Новшества с налоговыми последствиями
Налоговый кодекс подобно весенней погоде или ценам постоянно меняется. Изменения вносятся и в другие законы, прямо или косвенно влияющие на налоги, сборы и пошлины, что не всегда очевидно для налогоплательщиков. И хотя с начала года прошло немного времени, накопилось достаточное количество налоговых и других изменений, которые комментирует автор данной статьи
« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
истекает срок сдачи отчетности
истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
Наши рубрики