Сегодня: Среда 14 апреля 2021 | EUR: 21.2725 | USD: 17.8904
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 1998
Главная » Архив журнала » № 1, 1998 » НСБУ И КОММЕНТАРИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

Ordin cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor

Întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 23 septembrie 1994 "Cu privire la Programul de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate şi statistică" şi în baza Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995 ORDON:

 

1. Se aprobă:

Standardele Naţionale de Contabilitate:

S.N.C. 1 "Politica de contabilitate";

S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale";

S.N.C. 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii";

S.N.C. 5 "Prezentarea rapoartelor financiare";

S.N.C. 7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti";

S.N.C. 12 "Contabilitatea impozitului pe venit";

S.N.C. 14 "Informaţii financiare privind sectoarele";

S.N.C. 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung";

S.N.C. 18 "Venitul";

S.N.C. 23 "Cheltuielile privind împrumuturile";

S.N.C. 25 "Contabilitatea investiţiilor";

S.N.C. 28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate";

"Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare";

Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor;

Metodica de trecere la noul sistem de conturi contabile.

2. Se pun în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova Standardele Naţionale de Contabilitate şi Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de la 1 ianuarie 1998 (conform punctului 1 al prezentului ordin).

3. Se abrogă actele normative adoptate de către Ministerul Finanţelor în partea în care contravin Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor.

 

Ministrul finanţelor                                                                                        VALERIU CHIŢAN

Chişinău, 25 decembrie 1997.

Nr. 174.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.