Сегодня: Понедельник 24 февраля 2020 | EUR: 19.2607 | USD: 17.8258
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2008
Главная » Архив журнала » № 1, 2008 » ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008

Art. 1. - Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 se aprobă:

la venituri - în sumă de 2 646 229,6 mii lei;

la cheltuieli - în sumă de 2 646 229,6 mii lei.

Art. 2. - Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 se prezintă în anexa nr. 1.

Art. 3. - Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fundamentate pe programe şi performanţe, se prezintă în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 1 893,6 lei.

(2) Plătitorii care achită suma primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită la alin. (1) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de o reducere în mărime de 50%.

Art. 5. - Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în procente la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute în Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 6% (3% pentru angajator şi 3% pentru angajat).

Art. 6. - Penalitatea pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, percepută de la plătitori, se stabileşte în mărime de 0,1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii şi se transferă pe conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Art. 7. - Mijloacele financiare acumulate la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele care depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare, calculate pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se repartizează în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală potrivit cotelor procentuale stabilite de legislaţie.

Art. 8. - Mijloacele financiare care, la sfîrşitul anului bugetar, constituie depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se utilizează în aceleaşi scopuri în anul următor.

Art. 9. - Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală achită dobîndă la soldurile conturilor în mărimea stabilită în contract, dar nu mai puţin decît rata medie ponderată a dobînzii pe sistemul bancar la depozitele cu acelaşi termen de păstrare, calculate din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi agenţiilor ei teritoriale, instituţiilor medico-sanitare.

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi nr.2 sînt parte integrată din prezenta lege.

Art. 11. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

 

Preşedintele Parlamentului        Marian LUPU

Nr. 268-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2007.

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova

nr. 203-206 din 28 decembrie 2007, partea I, art. 792
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.