Сегодня: Понедельник 24 февраля 2020 | EUR: 19.2607 | USD: 17.8258
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2008
Главная » Архив журнала » № 1, 2008 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

Articolul 1. Punerea în aplicare

Titlul VIII al Codului fiscal se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2006.

 

Articolul 2. Modificarea actelor normative

Guvernul:

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VIII al Codului fiscal;

b) pînă la punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal:

- va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VIII al Codului fiscal;

- va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative a actelor normative care contravin titlului VIII al Codului fiscal.

 

Articolul 3. Dispoziţii tranzitorii

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele pentru resursele naturale, care au apărut pînă la 1 ianuarie 2006, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestora.

(2) În anii 2006-2010 inclusiv, nu se aplică taxa pentru ара utilizată de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută la anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) din codul fiscal nu se extind pe parcursul anului 2006, iar pe perioada anilor 20072010 cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi.

 

Preşedintele Parlamentului        Marian LUPU

Nr. 68-XVI. Chişinău, 5 mai 2005.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.