Сегодня: Пятница 28 февраля 2020 | EUR: 19.4479 | USD: 17.7711
 
"Contabilitate şi audit" № 7, 2012
Главная » Архив журнала » № 7, 2012 » ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ...

Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale - un nou instrument în slujba contribuabilului şi Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat a lansat la data de 1 iulie 2012 serviciul electronic „Registrul General al Facturilor Fiscale”, destinat evidenţei electronice a facturilor fiscale la subiecţii impunerii cu TVA саге eliberează factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în саге totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei.

Modificările legislative operate în Codul fiscal reprezintă iniţiative în direcţia implementării sistemelor inovaţionale menite să instituie pîrghii de susţinere a proceselor de administrare fiscală şi să asigure monitorizarea operaţiunilor economice ale subiecţilor impunerii cu TVA. La fel, metoda automatizată de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale reprezintă unul din paşii ре саге Serviciul Fiscal doreşte să-i parcurgă pentru a realiza implementarea facturii fiscale electronice саге va conduce la modernizarea şi eficientizarea actului de administrare fiscală din Republica Moldova.

Din punct de vedere al procesului, funcţionalitatea Registrului electronic se axează pe colectarea datelor din facturile fiscale eliberate de furnizori şi înregistrarea lor într-un formular electronic, pentru ca, ulterior, datele respective să fie utilizate în procesul de administrare fiscală. În particular, în procesul de administrare fiscală implementarea Registrului general electronic al facturilor fiscale, va facilita:

prevenirea evaziunii fiscale a subiecţilor impunerii cu TVA (depistarea facturilor fiscale care nu au la bază operaţiuni economice reale);

depistarea operaţiunilor fictive de micşorare a TVA, ca urmare a implementării procedurii de înregistrare instantanee a facturii fiscale eliberate;

evitarea omisiunilor sau greşelilor admise de către contribuabili la emiterea facturilor fiscale (înregistrarea facturilor fiscale îi va motiva pe contribuabili să verifice minuţios orice date cuprinse în factura fiscală);

verificarea de către cumpărători în procesul eliberării facturilor fiscale a întreprinderilor ce practică pseudoactivitate de întreprinzător;

optimizarea pe viitor a conţinutului Declaraţiei privind TVA şi eventual excluderea anexelor la Declaraţia privind TVA.

Acest serviciu va fi unul util atît pentru contribuabili, cît şi pentru Serviciul Fiscal de Stat. Pe termene lungi serviciul iniţiază trecerea treptată la sistemul informaţional „Factura Fiscală electronică”, саге în multe ţări din Europa devine deja un standard de interacţiune între agenţii economici şi un instrument transparent şi echitabil dintre contribuabili şi administraţiile fiscale.

Aşadar, în conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, subiecţii саге au obligaţia de a înregistra în Registru facturile fiscale eliberate sînt:

a) începînd си 1 iulie 2012 - subiecţii impunerii cu TVA, care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;

b) începînd си 1 ianuarie 2013 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;

c) începînd си 1 ianuarie 2014 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 10 000 lei.

Subiecţii impunerii cu TVA care nu întrunesc condiţiile enumerate în lit. a), b) şi с) nu sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registru.

Înregistrarea facturilor fiscale de către furnizori, precum şi verificarea de către cumpărători a corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se va efectua prin intermediul intrării autorizate în „Biroul virtual al contribuabilului”, în rubrica „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, accesînd portalul www.servicii.fisc.md.

Întreţinerea şi administrarea Registrului electronic va fi asigurată de Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” - administratorul tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat.

Pentru informaţii suplimentare referitor la condiţiile tehnice de accesare a Registrului electronic apelaţi cu încredere Centrul de Asistenţă şi Contact al Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” la numărul de telefon: (022) 822222.

Consultaţiile juridice referitor la Registrul electronic pot fi solicitate la Secţia de Asistenţă а Contribuabililor a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la numărul de telefon: 0-8000-1525.

Serviciul de presă

Serviciul Fiscal de Stat - tel. 022-82-33-68
Î.S. „Fiscservinform” - tel. 022-82-20-22

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.