Сегодня: Вторник 7 июля 2020 | EUR: 19.5560 | USD: 17.3147
 
"Contabilitate şi audit" № 11, 2013
Главная » Архив журнала » № 11, 2013 » ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ...

Aplicarea legislaţiei fiscale pe agenda şedinţei comune a reprezentanţilor IFPS şi ai Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova „AO Ecofin Consult”

Situaţiile dificile în aplicarea legislaţiei fiscale, depistate în cadrul controalelor fiscale, şi necesitatea adaptării normelor legale la schimbările survenite în ramurile economiei naţionale au constituit fondul problemelor discutate la tradiţionala şedinţă lunară a Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova „AO Ecofin Consult”, la care au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai conducerii IFPS.

În cadrul şedinţei, şeful adjunct al IFPS Gheorghe Cojocari a menţionat importanţa schimbului de experienţă şi idei din domeniu şi a specificat că profesioniştii branşei, implicaţi nemijlocit în activităţi de afaceri, au o experienţă vastă şi cunoştinţe înalte, care trebuie să fie valorificate, în cadrul unui dialog constructiv, de către instituţiile statului, la eliminarea anumitor bariere sau neclarităţi de ordin legislativ, inclusiv în domeniul fiscal. În acelaşi context, Gheorghe Cojocari a răspuns solicitărilor de a explica mai multe prevederi ale Codului fiscal, în contextul aplicării şi executării normelor legale în domeniul managementului controalelor fiscale în ramura construcţiei, cea a comerţului etc.

În acelaşi context, reprezentanţii conducerii IFPS au fost solicitaţi de către audienţă să se pronunţe asupra mai multor subiecte, precum corectitudinea deciziilor fiscului vis-a-vis de recunoaşterea cheltuielilor în construcţie, care este abordarea fiscului privind trecerea la noile SNC (Cum vor fi recunoscute diferenţele care vor apărea?), precum şi modificările care se aşteaptă să fie operate în titlul V din Codul fiscal.

La subiectele tematice solicitate, şeful adjunct al IFPS Gheorghe Cojocari a relevat că IFPS este preocupat de elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind planificarea controalelor fiscale exclusiv în baza nivelului de risc. În acest scop, prin ordinul şefului IFPS Ion Prisăcaru a fost aprobat Conceptul de modernizare a controlului fiscal şi Planul de acţiuni privind implementarea Conceptului. Astfel, capitolul III din Planul menţionat „Analiza riscurilor şi planificarea controalelor fiscale” stabileşte acţiunile concrete, termenele şi responsabilii în procesul de planificare în baza criteriilor de risc. Plus la aceasta, în cadrul Proiectului de cooperare cu Agenţia fiscală din Suedia s-a planificat elaborarea unui manual de control (audit) fiscal.

Cu referinţă la corectitudinea deciziilor fiscului vizavi de recunoaşterea cheltuielilor în construcţie Gheorghe Cojocari a specificat că, pornind de la opiniile separate la acest subiect, problema va fi examinată la Consiliul Consultativ, din care fac parte reprezentanţii ramurii respective, precum şi specialiştii cu titlu ştiinţific în domeniu, fiscaliştii şi auditorii practici. Domnul Cojocari a mai menţionat că, odată cu trecerea la noile SNC, este evident faptul că va fi necesar să fie operate modificări atît în legislaţia fiscală, cît şi în actele normative departamentale. Pentru a înţelege mai bine necesitatea modificărilor, IFPS va consulta contabilii, care au experienţă în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Pe finalul şedinţei, reprezentanţii „AO Ecofin Consult” au opinat în favoarea conformării depline la onorarea obligaţiunilor fiscale de către agenţii economici şi şi-au exprimat încrederea că numai prin promovarea unui dialog laborios cu instituţiile statului, responsabile de elaborarea şi implementarea politicilor fiscale, este posibilă instalarea unui climat de încredere reciprocă, propice acreditării plenare a noilor politici de modernizare şi eficientizare a autorităţii fiscale naţionale, în acord cu actualul slogan al IFPS „Colaboratorul fiscal – în serviciul contribuabilului!”.

În fiecare lună a anului, în prima zi de miercuri, Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova „AO Ecofin Consult” organizează şi desfăşoară întrunirea „Clubului Naţional al profesioniştilor: auditori, contabili, consultanţi, evaluatori”. Colaboratorii IFPS au fost invitaţi la şedinţă urmare a apelului IFPS către agenţii economici de a identifica şi de a semnala tratări neclare ale normelor legale în domeniul fiscal.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.