Сегодня: Субота 30 мая 2020 | EUR: 19.4009 | USD: 17.6277
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2014
Главная » Архив журнала » № 1, 2014 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Articolul 1. Punerea în aplicare

Titlul IX al Codului fiscal se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2007.

 

Articolul 2. Modificarea unor acte normative

Guvernul:

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul IX al Codului fiscal;

b) pînă la punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal:

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul IX al Codului fiscal;

– va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor normative care contravin titlului IX al Codului fiscal;

c) va asigura publicarea integrală în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi a legilor respective pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal.

 

Articolul 3. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele rutiere care au apărut pînă la 1 ianuarie 2007 se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii.


Alineatul (2) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

Preşedintele Parlamentului                                Marian LUPU

Nr. 317-XVI. Chişinău, 2 noiembrie 2006.

_____________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 317-XVI din 02.11.2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32.

 

În atenţia cititorilor!

1. Titlurile Codului fiscal şi legile pentru punerea în aplicare a acestora sînt publicate în redacţia existentă la 1 ianuarie 2014.

2. Cu caractere grase (bold) sînt evidenţiate articolele (alineatele, punctele, subpunctele, propoziţiile, cuvintele, cifrele) introduse în titlurile Codului fiscal şi legile pentru punerea în aplicare a acestora sau care sînt expuse în redacţie nouă (modificate).

3. Cu caractere cursive (italice) sînt evidenţiate articolele (alineatele, punctele, subpunctele, propoziţiile) din care au fost excluse unele alineate (puncte, subpuncte, propoziţii, cuvinte).

4. Evidenţierea cu caractere grase a denumirilor capitolelor şi articolelor, precum şi a numerelor capitolelor, articolelor şi alineatelor nu semnifică neapărat careva modificări şi completări operate în ele.

5. Conform Legii nr. 267 din 01.11.2013, Codul fiscal se modifică şi se completează astfel:

• la articolul 1 alineatul (2), articolul 6 alineatele (4) şi (5) şi articolul 7, inclusiv în titlu, cuvintele „generale de stat” se substituie cu cuvintele „de stat”;

• la articolul 6 alineatul (6) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: „a1) impozitul privat;”;

• la articolul 6 alineatul (10) cuvintele „pe venit” se substituie cu cuvintele „pe venitul persoanelor fizice”, iar după cuvintele „de asemenea” se introduce textul „impozitul pe venitul persoanelor juridice (colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome),”;

• la articolul 93 punctul 1) şi articolul 119 punctul 1), cuvîntul „general” se exclude.

Atenţionăm asupra faptului că Legea nr. 267 din 01.11.2013 se pune în aplicare după cum urmează:

– pentru raioanele Basarabeasca, Ocniţa, Rîşcani şi municipiul Chişinău – începînd cu 1 ianuarie 2014;

– pentru celelalte raioane, municipiul Bălţi şi UTA Găgăuzia – începînd cu 1 ianuarie 2015.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.