Сегодня: Среда 14 апреля 2021 | EUR: 21.2725 | USD: 17.8904
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2015
Главная » Архив журнала » № 5, 2015 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Contabilii au marcat a V-a aniversare a sărbătorii profesionale

Peste 1 600 de profesionişti contabili şi auditori, funcţionari fiscali, membri ai asociaţiilor profesioniste existente, cadre didactice şi savanţi din domeniile respective, precum şi oaspeţi de onoare din alte ţări şi-au dat întîlnire la 4 aprilie 2015 la Palatul Naţional „Nicolae Sulac” din mun. Chişinău, participînd la lucrările celui de-al II-lea Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova cu genericul „Profesia contabilă– viziune pentru viitor”.

Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult” în scopul respectării tradiţiei frumoase de omagiere a profesiilor de contabil şi de auditor. Participanţii la Congres au pus în discuţie problemele majore cu care se confruntă contabilii şi auditorii, au evidenţiat lacunele existente şi au trasat obiectivele care urmează să fie atinse.

În cadrul Congresului s-a vorbit despre multitudinea problemelor particulare cu care se confruntă contabilul practician în munca de zi cu zi – schimbările legislative multiple, normele legislative dubioase, schimbarea termenelor de prezentare a rapoartelor fiscale, în care se dublează informaţiile prezentate diferitor instituţii de stat. De asemenea, s-a atras atenţia asupra procesului anevoios de conformare a noilor cerinţe şi norme contabile internaţionale, care apar în contextul integrării europene a Republicii Moldova, precum şi a necesităţii statuării a tot ce ţine de interesele profesionale în cariera de contabil, în general, şi a rolului deosebit al profesiei contabile în economia moldovenească, în particular.

La forum a fost prezent Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Chiril Gaburici, care a adresat mesaje de felicitare tuturor celor care activează în domeniul contabilităţii şi şi-a exprimat gratitudinea pentru munca asiduă a acestora. Premierul a declarat că Guvernul aşteaptă propuneri şi iniţiative din partea profesioniştilor în materie privind perfecţionarea activităţilor în domeniul contabilităţii.

La acest eveniment de amploare şeful Serviciului Fiscal de Stat, dl Ion Prisăcaru, a remarcat rolul extrem de important al contabilului care este dedicat îndemnului de a răspunde cu profesionalism imperativelor timpului în care trăim, profesia contabilă fiind o profesie care presupune mult tact şi echilibru, respect faţă de sine şi faţă de interesul public. Totodată, dl Ion Prisăcaru a accentuat faptul că autorităţile statului încurajează politicile de eficientizare a activităţii contabililor, un exemplu elocvent în acest sens fiind Serviciul Fiscal de Stat, care, în ultimii doi ani, a elaborat şi a implementat diverse servicii electronice menite să diminueze costurile gestionării afacerii şi să uşureze activitatea contabililor.

La iniţiativa AO „Ecofin Consult”, în baza demersurilor înaintate conducerii de vîrf a ţării şi organelor guvernamentale, la acest forum au fost apreciate meritele, profesionalismul, devotamentul, responsabilitatea, corectitudinea şi aportul personal în reformarea contabilităţii a peste 100 de contabili practicieni din republică, cărora li s-au acordat Diplome de onoare şi de merit din partea Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Finanţelor şi Serviciului Fiscal de Stat.

În cadrul celui de-al II-lea Congres Naţional al Contabililor au fost evidenţiate problemele cu care se confruntă profesia contabilă în ţara noastră, s-a făcut apel de consolidare a tuturor asociaţiilor care reprezintă această profesie, s-a apelat la schimbarea atitudinii autorităţilor, angajatorilor şi, în general, a societăţii faţă de această profesie. Întru atingerea obiectivelor propuse şi implementarea sarcinilor stabilite în cadrul acestui eveniment, a fost adoptată în unanimitate Hotărîrea Congresului al II-lea Naţional al Contabililor din Republica Moldova care prevede următoarele:

■ continuarea acţiunilor şi măsurilor necesare în vederea protecţiei drepturilor civile şi de muncă ale contabililor;

■ implicarea contabililor în procesele legislativ, de elaborare şi de implementare a politicilor economice, financiare, bugetar-fiscale şi sociale;

■ modificarea programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor;

■ modificarea componenţei Consiliului de supraveghere a activităţii de audit prin includerea în componenţa acestuia a practicienilor în domeniu;

■ modificarea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale;

■ crearea Consiliului de supraveghere în interes public a profesiei contabile etc.

În final, „armata de luptători”, cum au fost numiţi contabilii de către unul din oratori, a decis desfăşurarea celui de-al III-lea Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova peste 2 ani, în 2017.

În acest context, este de remarcat că Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult”, care este unicul reprezentant al Republicii Moldova în Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia, înfiinţată la 24 iunie 2004, cu o experienţă de peste 10 ani, care întruneşte peste 1 000 de membri – persoane fizice şi juridice din toate raioanele ţării, rămîne fidelă scopului statutar: protecţia drepturilor şi promovarea intereselor auditorilor, contabililor şi consultanţilor în management, inclusiv promovarea reformelor în domeniul serviciilor de audit, contabilitate şi consultanţă.

 

Datele de contact: MD-2012, mun. Chişinău,

str. M. Kogălniceanu nr. 34; tel.: 022 273 394,

fax: 022 541 940, e-mail: aoecofinconsult@gmail.com

 

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.