Сегодня: Субота 30 мая 2020 | EUR: 19.4009 | USD: 17.6277
 
"Contabilitate şi audit" № 12, 2016
Главная » Архив журнала » № 12, 2016 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii decembrie

Luna decembrie este luna aşteptării legilor privind politica bugetar-fiscală. La 16 decembrie, au fost adoptate în două lecturi modificările operate în CF, legea BASS şi legea fondurilor AOAM pe anul 2017. În curînd, acestea vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Interesant este faptul că proiectul legii BASS1 din start prevedea că, începînd cu anul 2017, declaraţiile BASS şi REV 5 vor fi prezentate organelor fiscale teritoriale conform unui raport unic aprobat de Guvern. Însă acest raport care va substitui dările de seamă IRV 14, BASS, REV 5 şi MED 08, probabil, va fi implementat începînd cu anul 2018, de aceea urmează să aflăm decizia finală privind faptul unde trebuie prezentate dările de seamă privind contribuţiile de ASSO în anul 2017. Conform proiectului CF pentru anul 2017, dările de seamă în formă electronică le vor prezenta subiecţii care la 1 ianuarie 2016 au avut mai mult de 5 persoane angajate2.

Deja a început să funcţioneze mecanismul desemnării procentuale3 – un proces nou în ţara noastră de redistribuire a impozitelor. Acum orice cetăţean care nu are datorii faţă de buget poate redirecţiona 2 % din suma impozitului pe veniturile obţinute de el în folosul organizaţiilor obşteşti sau cultelor religioase. În acest scop, el trebuie să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi să aleagă o singură organizaţie din lista publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei. La rîndul său, organizaţiile care doresc să obţină un astfel de suport financiar în anul 2017 trebuie să reuşească să depună la Ministerul Justiţiei o cerere în forma stabilită.

Mediului profesional i s-a propus să dezbată noul proiect al legii contabilităţii4, care se preconizează să intre în vigoare din anul 2018. Scopul elaborării noii legi a contabilităţii este armonizarea legislaţiei actuale cu Directiva Uniunii Europene 2013/34/UE. În proiect sînt stabilite diferite seturi de situaţii financiare, în funcţie de categoria entităţii. Se vor modifica şi situaţiile financiare – în afară de cele complete şi simplificate, vor apărea şi situaţii „prescurtate” pentru entităţile micro. Conform proiectului de lege, entităţi micro vor fi acele întreprinderi care nu depăşesc limitele a cel puţin două din trei criterii:

● totalul activelor ≤ 5,6 milioane lei;

● veniturile din vînzări ≤ 11,2 milioane lei;

● numărul mediu al salariaţilor ≤ 10 persoane.

Un alt moment favorabil – în proiectul de lege este prevăzut că documentele şi registrele contabile în formă electronică nu trebuie să fie semnate în mod obligatoriu (dacă se stabilesc proceduri interne de identificare) şi ele nu pot să fie imprimate. Totodată, nu este clar cu ce scop au fost incluse în Legea contabilităţii notele la situaţiile financiare – doar acestea sînt prevăzute deja în SNC.

Îi îndemnăm pe colegi să-şi expună obiecţiile şi sugestiile privind acest proiect de lege, deoarece cu eforturi comune putem îmbunătăţi cadrul legislativ!

A fost aprobat regulamentul mult aşteptat care reglementează modul de stabilire a indemnizaţiei paternale5. Fără acest regulament nu puteau fi realizate drepturile taţilor, prevăzute la art. 1241 din CM. Acum taţii copiilor nou-născuţi pot să obţină indemnizaţia la CTAS, dacă ei au beneficiat la timp de concediul paternal la întreprinderea unde sînt angajaţi6.

A fost modificată Legea privind SRL. În cadrul examinării unui litigiu particular referitor la dreptul la partea socială în SRL a fost depusă o sesizare la Curtea Constituţională privind legalitatea unor prevederi ale Legii. Litigiul consta în următoarele: un cetăţean a obţinut prin moştenire o parte socială în SRL, însă ceilalţi asociaţi au refuzat să-l recunoască în calitate de partener în baza Legii. Curtea Constituţională urma să decidă cum se îmbină dreptul fundamental al succesorului la patrimoniul moştenit cu alt drept fundamental al asociaţilor de a-şi alege partenerii de business7. În final, Curtea Constituţională a îndreptat către Parlament o adresare de a rezolva această întrebare, concomitent declarînd neconstituţională prevederea art. 30 din Legea privind SRL, care stabileşte înregistrarea cesiunii părţii sociale doar în baza modificărilor operate în actele de constituire.

Se preconizează ca patentele pentru comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete ş.a., precum şi pentru comerţul cu produse alimentare să fie prelungite pe o perioadă de doi ani (pînă la finele anului 2018)8, dacă se vor respecta condiţiile următoare:

● comerţul se va desfăşura doar în cadrul pieţelor autorizate;

● patentele pentru aceste genuri de activitate trebuie să fie eliberate şi valabile pînă la 31.12.2016.

În acest caz, costul lunar al taxei pentru patentă va creşte de 1,3–2 ori.

Reiese că persoanele care nu vor deţine patente pînă la finele anului 2016 vor putea practica comerţul din anul 2017 conform noului regim de impozitare propus în proiectul CF: „Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente” (cu aplicarea MCC, plata impozitului pe venit şi ţinerea evidenţei contabile).

Au fost introduse modificări semnificative în Codul contravenţional9, care vor intra în vigoare la 16 martie 2017. Începînd cu această dată, unitatea convenţională la calcularea amenzilor pentru încălcările contravenţionale va constitui deja 50, dar nu 20 de lei. Totodată, în multe articole ale CC amenzile exprimate în u.c. vor fi reduse, dar oricum vor creşte în mărime absolută ca rezultat al aplicării noului cuantum al unităţii convenţionale.

La 24 noiembrie 2016, BNM a stabilit rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt10. Astfel, a fost determinată mărimea de la care se calculează penalitatea pentru restanţele fiscale în anul 2017 – 14 % pe an sau 0,0384 % pe zi (în anul 2016 – 25 % pe an). Rata de bază menţionată se va aplica nu numai la calcularea penalităţii, dar şi la determinarea facilităţii acordate de angajator (art. 19 lit. d) din CF), precum şi a dobînzii spre achitare contribuabilului în cazul cînd nu i se restituie la timp sumele plătite în plus sau care urmează a fi restituite (art. 176 alin. (3) din CF).

Se ştie că lichidarea întreprinderii nu este un lucru uşor. Totodată, în anul curent regulile de lichidare a întreprinderii au fost simplificate semnificativ – s-au redus termenele, procedurile complicate au fost înlocuite cu proceduri mai simple. Oricum a rămas nerezolvată definitiv întrebarea privind procedura fiscală de închidere a entităţii. Pentru soluţionarea acesteia sînt propuse amendamente la CF, care se află la examinare în Parlament11. Se propune a diviza darea de seamă cu privire la impozitul pe venit în „prealabilă” şi „finală”, a stabili dreptul la deducerea cheltuielilor legate de lichidare, regulile de anulare a statutului de plătitor al TVA la lichidare etc. Considerăm că aceste amendamente sînt favorabile, deoarece vor spori transparenţa procedurii de lichidare – etapa finală a existenţei întreprinderii.

Cititorii noştri ţin minte, probabil, cîte discuţii au fost în privinţa facilităţii pentru creşterea numărului de personal. Stimularea agenţilor economici în vederea creării locurilor de muncă este un lucru necesar şi acum se propune un alt instrument – stimularea directă. A fost elaborat proiectul legii privind Fondul de subvenţionare a întreprinderilor care creează noi locuri de muncă12. Proiectul presupune că pentru crearea noilor locuri de muncă şi angajarea persoanelor noi angajatorul poate obţine o subvenţie lunară în mărime de 1 000 lei pentru fiecare angajat nou, pe un termen de pînă la 24 de luni. Sursa de subvenţionare sînt veniturile bugetului de stat. Această abordare este nouă şi interesantă, iar cheltuielile bugetului, conform acestei legi, vor fi mult mai mari decît ar cheltui bugetul cu facilitatea pentru creşterea numărului de personal, calculată de la suma anuală a salariului mediu. De altfel, încă nu se ştie dacă legea propusă va fi acceptată în condiţiile actualului deficit bugetar.

Redacţia revistei „Contabilitate şi audit” vă mulţumeşte din suflet pentru că aţi fost alături de noi în acest an! În ajunul sărbătorilor de iarnă vă aducem sincere felicitări! Să fiţi sănătoşi şi fericiţi, să lucraţi cu plăcere, să cuceriţi cu îndrăzneală orice înălţimi – fie „munţi” de hîrtii sau noutăţi legislative! Ne reîntîlnim în anul 2017 pe paginile revistei noastre. Noi vom depune toate eforturile să înlesnim munca Dvs. deloc uşoară!

La mulţi ani!

Cu respect, 

Pavel TOSTOGAN,
redactor-şef3 Vezi p. 99.

 

5 Vezi p. 95.

 

6 Vezi p. 55.

 

7 Hotărîrea CSJ nr. 27/27.09.2016 (MO nr. 423−429 din 09.12.2016).

 

9 Legea nr. 208/17.11.2016 (MO nr. 441−451 din 16.12.2016).

 

10 Hotărîrea BNM nr. 325/24.11.2016 (MO 416−422 din 02.12.2016).

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.