Сегодня: Субота 6 июня 2020 | EUR: 19.4833 | USD: 17.3920
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2017
Главная » Архив журнала » № 5, 2017 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii mai

În luna mai, au fost aprobate taxele locale pe mun. Chişinău pe anul 20171. În prezent, taxa pentru unităţile de prestări servicii sociale va fi achitată şi pentru următoarele servicii: agremente pentru copii, curăţenie, comercializarea biletelor avia şi a biletelor pentru evenimentele culturale şi distractive, fotocopiere, multiplicare, copertare/laminare. Au apărut în listă şi noi unităţi comerciale: magazine on-line, magazine auto cu teren pentru expunerea automobilelor (cu diferenţierea taxelor în funcţie de suprafaţa acestora), comerţul ambulant în cadrul manifestărilor cultural-artistice la Hramul oraşului etc. Au fost revizuite taxele privind unităţile mobile de comerţ stradal.

Au fost modificate plafoanele minime de remunerare a muncii în sectorul real al economiei. În primul rînd, de la 1 mai a fost majorat cuantumul salariului minim garantat pînă la 2 380 lei2. În al doilea rînd, a fost introdusă noţiunea de nivel minim al salariului pentru sistemele netarifare de salarizare. Salariile de funcţie/salariile tarifare vor fi diferenţiate în funcţie de calificare, gradul de pregătire profesională şi de competenţă a angajatului. În acest scop, se introduc coeficienţi noi, aplicaţi la salariul minim garantat, adică la suma de 2 380 lei: pentru muncitori – de la 1,0 la 1,4 (în funcţie de calificare), pentru specialişti – 1,5, pentru conducători – 2,0. Coeficienţii menţionaţi trebuie să fie aplicaţi începînd cu 19.05.20173.

Guvernul a aprobat Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti4. S-a precizat că prevederile acestuia se extind şi asupra restituirii mijloacelor băneşti transferate în mod eronat la bugetul public naţional. Anterior, acest aspect nu era reglementat de actele normative, fapt care formal crea situaţia imposibilităţii de restituire a sumelor transferate greşit. În afară de aceasta, noul Regulament stipulează posibilitatea efectuării compensării restanţei cu suma plătită în plus din propria iniţiativă a serviciului fiscal. De acum înainte, serviciul fiscal va efectua compensarea dacă, în urma analizei contului curent al contribuabilului, se va constata existenţa concomitentă şi a restanţei, şi a sumelor plătite în plus. În acest caz, obligaţiile fiscale vor fi stinse în ordine cronologică (art. 179 din CF) şi în limita termenului de prescripţie (art. 265 din CF). Serviciul fiscal îl va informa pe contribuabil în scris despre rezultatele compensării efectuate din propria sa iniţiativă. Procedura compensării obligaţiilor fiscale la cererea contribuabilului ca şi mai înainte se efectuează în cazul existenţei documentelor justificative anexate. Dacă va fi calculată penalitate pentru perioada trans-ferului sumei plătite în plus, contribuabilul urmează să depună şi o cerere de anulare a penalităţii. Cererile se depun la subdiviziunea SFS la locul de deservire a contribuabilului.

Guvernul a aprobat şi un alt Regulament – privind stingerea obligaţiei fiscale şi anularea sumelor plătite în plus prin prescripţie5. Anterior, organele fiscale efectuau anularea supraplăţilor cu termenul de prescripţie expirat, dar contribuabilii nu erau informaţi despre acest fapt. Acum obligaţia organului fiscal de a informa contribuabilul este stabilită clar în actul normativ menţionat.

O altă modificare în administrarea fiscală vizează eliberarea extraselor din conturile personale6 contribuabililor care nu au acces la serviciile fiscale electronice. Cît n-ar părea de straniu, dar contribuabilii puteau să obţină extrasul numai în cazul în care au depus la organul fiscal cererea respectivă. În acest caz, termenul de primire a acestuia nu depăşea trei zile. În prezent, contribuabilul poate primi extrasul în ziua adresării la organul fiscal şi deja nu mai este necesar a depune cererea, este suficientă adresarea verbală.

S-a elaborat un proiect de lege care prevede transmiterea unor atribuţii ale Serviciului Vamal către SFS şi reducerea împuternicirilor organelor de control7. În particular, se propune a transmite SFS dreptul de control asupra respectării de către entităţi a restricţiilor legate de scutirea de la plata TVA la importul de mijloace fixe destinate includerii lor în capitalul social8. Conform proiectului, vor fi reduse împuternicirile CNAM, CNAS şi Inspecţiei financiare: CNAM nu va avea dreptul să verifice şi să sancţioneze entităţile în privinţa activării/dezactivării poliţelor, CNAS nu va întocmi procese-verbale privind încălcările contravenţionale legate de prezentarea declaraţiilor BASS şi REV, Inspecţia financiară va controla întreprinderile private doar la solicitarea organelor de drept. Se presupune că aceste modificări vor intra în vigoare din luna septembrie a anului curent.

A fost introdusă o modificare benefică pentru entităţile care obţin comenzi de la organizaţiile bugetare. Conform art. 80 alin. (2) din Legea 181/2014, se încasează sancţiuni pecuniare de la persoanele juridice care au primit plata în avans de la organizaţia bugetară, dar au încălcat termenul de executare a obligaţiei de livrare. Conform acestui articol, pentru încălcarea termenelor de executare o entitate a fost sancţionată cu o sumă de peste 5 milioane de lei. Entitatea s-a adresat în judecată cu cerinţa de anulare a deciziei organului de control. În final, Curtea Constituţională a recunoscut această normă a Legii 181/2014 neconstituţională, menţionînd că normele contestate nu corespund rigorilor de claritate şi previzibilitate consfinţite de Constituţie9. Începînd cu 16.03.2017 – data adoptării Hotărîrii de către Curtea Constituţională – în baza articolului declarat neconstituţional, nu pot fi aplicate sancţiuni în privinţa contractelor bugetare.

Se complică procedura legată de subvenţionarea tehnicii agricole10. Subvenţiile vor fi acordate numai pentru procurarea tehnicii la preţuri minime. Dat fiind acest fapt, producătorii sau importatorii care doresc să vîndă tehnica în cadrul proiectelor de subvenţionare vor trebui să o înregistreze în Registrul preţurilor de referinţă, justificîndu-şi preţurile prin catalogul producătorului sau contractele de vînzare-cumpărare cu clienţii săi. Entităţile care depun documentele vor fi verificate de către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură.

În ultimul timp, au apărut tot mai multe cazuri de virusare a computerelor şi serverelor. Vă reamintim că pentru păstrarea bazelor de date şi a documentelor electronice este stringent necesar de făcut periodic copii de rezervă pe suporturi exterioare. Periodicitatea copierii depinde de frecvenţa înnoirii sistemului operaţional şi a bazelor de date în vederea combaterii viruşilor, dar totuşi este de dorit a arhiva datele nu mai rar decît o dată pe săptămînă.

Vă dorim succese şi dispoziţie bună!1 Decizia CMC 5/1 din 11.05.2017, vezi p. 112.

 

2 HG 242/2017 (MO nr. 134–143/28.04.2017).

 

3 HG 294/2017 (МО nr. 155–161/19.05.2017).

 

4 HG 235/2017 (MO nr. 127/20.04.2017).

 

5 HG 221/2017 (MO nr. 119–126/14.04.2017).

 

6 OMF 68/2017 (MO nr. 144–148/05.05.2017).

 

8 Articolul 103 alin. (1) pct. 29) din CF.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.