Сегодня: Вторник 4 августа 2020 | EUR: 19.5480 | USD: 16.6713
 
"Contabilitate şi audit" № 8, 2019
Главная » Архив журнала » № 8, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii august

Noua modalitate de raportare a informaţiilor privind deşeurile

 

Agenţia de Mediu (în continuare – Agenţiе) subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a precizat pentru agenţii economici1 unele aspecte privind activitatea de colectare a rapoartelor privind poluarea mediului:

• evidenţa şi transmiterea datelor despre deşeuri şi gestionarea acestora se vor baza pe Lista deşeurilor aprobată prin HG nr. 99/2018 şi Instrucţiunea aprobată prin HG nr. 501/2018;

• responsabilităţile pentru pregătirea şi prezentarea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora le revin deţinătorilor de deşeuri specificaţi în pct. 3 din instrucţiunea menţionată mai sus;

• deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să raporteze anual Agenţiei prin intermediul SIA „Managementul deşeurilor”, până la data de 30 aprilie a anului care urmează după anul de gestiune, informaţii veridice privind cantitatea totală a fiecărei categorii de deşeuri pe care le generează/recepţionează/colectează, precum şi modul de gestionare a acestora;

• producătorii şi importatorii de echipamente electrice şi electronice (în continuare – EEE), în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr. 212/2018, au obligaţia de a se înregistra, prin intermediul SIA „Managementul deşeurilor”, în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor responsabilităţii extinse a producătorului, până la iniţierea activităţii de plasare pe piaţă. Numărul de înregistrare al acestora va fi comunicat reţelelor comerciale prin care sunt comercializate EEE în maximum 30 de zile de la atribuirea acestuia;

• agenţii economici a căror activitate presupune emisii şi transfer de poluanţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind Registrul naţional al emisiilor şi al transferului de poluanţi, aprobat prin HG nr. 373/2018, sunt obligaţi, până pe data de 30 aprilie, să raporteze datele respective pentru anul precedent prin intermediul SIA „Registrul naţional al emisiilor şi al transferului de poluanţi”.

Agenţia solicită insistent agenţilor economici să acceseze cât de curând posibil SIA menţionate2 şi să raporteze on-line datele pentru anul 2018, întrucât pentru anul 2018 informaţiile au fost prezentate prin intermediul formularelor statistice. Astfel, agenţii economici se vor familiariza cu modul de introducere a datelor prin intermediul SIA, iar Agenţia va identifica imperfecţiunile acestora. Agenţii economici care nu se vor conforma prevederilor legale referitoare la prezentarea rapoartelor privind poluarea mediului vor fi sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Parlamentul a aprobat modificările la politica bugetar-fiscală

În lectură finală a fost adoptată Legea3 pentru modificarea Codului fiscal şi a altor acte legislative (a legilor nr.  180/2018, nr.  1540/1998, nr. 489/1999 şi nr.  166/2017), care prevede:

• anularea scutirii personale pentru persoanele fizice cu venituri anuale ce depăşesc suma de 360 000 lei;

• majorarea bazei impozabile a creşterii de capital: pentru persoanele fizice – până la 50 % , iar pentru persoanele juridice – până la 100 %;

• reţinerea prealabilă la sursa de plată, conform art. 90 din CF, a impozitului pe venit la cota de 12 % (în loc de 7 %);

• revenirea la cota-standard a TVA (20  %) în sectorul HoReCa;

• anularea scutirii de impozitare a venitului estimat prin metode indirecte în mărime de 500 000 lei;

• introducerea TVA pentru mărfurile ce depăşesc suma de 200 euro, primite de către cetăţeni de peste hotare prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale;

• majorarea cu 20 % a taxelor pentru mărfurile care poluează mediul;

• calcularea contribuţiilor de ASSO ale angajatorului (18 %) şi angajatului (6  %) din valoarea tichetelor de masă;

• anularea moratoriului la efectuarea controalelor fiscale pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018.

Aceste modificări intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020, cu excepţia celor referitoare la tichetele de masă (se aplică de la data publicării) şi venitul estimat prin metode indirecte (se aplică începând de la 1 ianuarie 2022).

 

Acţiunile Guvernului în domeniul fiscalităţii

Măsurile privind perfecţionarea administrării fiscale, prezentate în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2019– 20204, prevăd:

• revizuirea modalităţii de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale;

• aplicarea obligaţiei de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în format electronic pentru toate persoanele care diseminează 2 % din impozitul pe venit organizaţiilor obşteşti şi cultelor religioase;

• stabilirea termenului unic de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare – 30  septembrie, cu anularea reducerii în mărime de 15 %, acordate pentru achitarea anticipată a impozitului menţionat;

• implementarea SIA ,,Registrul electronic al salariaţilor” care va asigura evidenţa electronică a tuturor salariaţilor şi angajatorilor din Republica Moldova;

• aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea loteriei fiscale în scopul stimulării creşterii ponderii utilizării plăţilor fără numerar;

• simplificarea procesului de conectare, oferire şi blocare a accesului la serviciile fiscale electronice pentru contribuabili prin lansarea SIA ,,Cabinetul electronic al contribuabilului”, ceea ce va îmbunătăţi interacţiunea contribuabililor cu SFS;

• crearea pe pagina web oficială a SFS a unui compartiment destinat controlului fiscal şi amplasarea în acesta a planului anual de efectuare a controalelor fiscale.

 

Aspecte noi în modul de radiere din evidenţă (înregistrare) a ECC

Regulamentul aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019, care prevedea radierea din evidenţă (înregistrare) a maşinilor de casă şi control/imprimantelor fiscale (în continuare – MCC/IF) şi a dispozitivelor electronice (în continuare – DE) în cazul defectării şi pierderii lor, precum şi al reînregistrării şi lichidării entităţii, a fost completat5 cu o condiţie nouă – suspendarea activităţii entităţii. În afară de aceasta, s-a stabilit că subdiviziunile SFS remit contribuabililor înştiinţări privind iniţierea radierii din evidenţă a echipamentelor de casă şi control (în continuare – ECC) la depistarea MCC/ IF şi DE:

• care aparţin contribuabililor pasivi sau care nu activează, inclusiv a celor care au suspendat activitatea;

• înregistrate pe subdiviziunile anulate;

• la care a expirat termenul de exploatare sau sunt deteriorate/distruse etc.

Dacă, după înştiinţarea în scris, contribuabilul nu prezintă setul de documente conform pct. 23 din Regulament, va fi adoptată Decizia de radiere din evidenţă a ECC, care se comunică contribuabilului potrivit art. 1291 din CF.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.