Сегодня: Вторник 4 августа 2020 | EUR: 19.5480 | USD: 16.6713
 
"Contabilitate şi audit" № 9, 2019
Главная » Архив журнала » № 9, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii septembrie

IALS 18: aspecte noi privind declararea plăţilor în folosul taximetriştilor şi zilierilor

 

 

Începând cu 01.01.20201, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor declara plăţile salariale (inclusiv primele şi facilităţile acordate) achitate în folosul angajaţilor-conducători auto în mărime de până la 10 000 lei pe lună, la codul sursei de venit „TAXI”. Plăţile salariale care vor depăşi suma de 10 000 lei pe lună pe fiecare angajat-conducător auto urmează a fi declarate în nota de informare IALS 18 la codul sursei de venit „SAL”. În afară de aceasta, s-a stabilit că beneficiarii de lucrări care, potrivit Legii nr. 22/2018, achită remuneraţii zilierilor în nota de informare IALS 18 vor completa doar coloanele 1, 2, 3, 5, 6, 7 şi 17.

 

Aspecte noi privind impozitarea câştigurilor de la loterii  şi/sau pariuri sportive

Începând de la 01.01.2020, va intra în vigoare2 noul mod de impozitare a câştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive. După cum se ştie, actualmente, veniturile din câştigurile menţionate sunt scutite de aplicarea impozitului pe venit. După operarea modificărilor în art. 20 lit. p1) din CF, veniturile respective vor rămâne neimpozabile doar în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte 1 % din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din CF, adică până la 240 de lei. Corespunzător, potrivit modificărilor la art. 901 alin.  (33) din CF, fiecare plătitor de câştiguri va fi obligat să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12 % din suma câştigului de la loterii şi/sau pariuri sportive, care depăşeşte 1 % din scutirea personală. Reţinerea impozitului din veniturile în cauză este finală şi acestea nu se includ în Declaraţia СЕТ 18.

 

Elaborarea noilor reguli de calculare a amortizării fiscale – pe ultima sută de metri

Ministerul Finanţelor finalizează elaborarea Regulamentului privind modul de calculare a amortizării fiscale, proiectul căruia va fi propus în cel mai scurt timp pentru consultări publice şi va fi aprobat de Guvern în luna octombrie. Se preconizează că regulile de calculare a amortizării fiscale vor fi simplificate semnificativ, precum şi vor fi operate concretizări ce ţin de reparaţia mijloacelor fixe. Regulile actuale de calculare a amortizării mijloacelor fixe intrate la entitate până în anul 2019 în multe situaţii au ajuns într-un impas. Considerăm că, deşi noile reguli vor fi aprobate spre finele anului, acestea trebuie aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, întrucât drept perioadă fiscală privind impozitul pe venit se consideră anul calendaristic. Aceasta va permite să se soluţioneze problemele legate de trecerea la metoda liniară de calculare a amortizării în scopuri fiscale.

Va fi revizuit, de asemenea, şi Catalogul mijloacelor fixe care necesită completări esenţiale cu noi tipuri de obiecte de mijloace fixe, luând în considerare sugestiile reprezentanţilor mediului de afaceri. În legătură cu aceasta, se aşteaptă că Catalogul actualizat va fi aprobat în luna decembrie.

 

Impozitul pe venit din dividendele intermediare diminuează obligaţia privind achitarea impozitului în rate

În răspunsul la întrebarea 29.1.1.22 din BGPF (Ordinul SFS nr. 324/2019) a fost expusă poziţia oficială a SFS, conform căreia, în cazul achitării în prealabil a dividendelor anului curent, suma impozitului achitat nu diminuează impozitul care urmează a fi achitat în rate conform art. 84 din CF. Recent, poziţia SFS a fost ajustată prin Ordinul SFS nr. 397/2019 şi expusă în felul următor: „suma impozitului pe venit aferentă profitului perioadei fiscale în curs, repartizată în prealabil sub formă de dividende, achitată de contribuabil, se consideră drept parte a obligaţiei fiscale ce ţine de achitarea impozitului în rate conform art. 84 din CF”.

 

A fost reglementat modul de efectuare a vizitelor fiscale

Potrivit Indicaţiilor metodice aprobate de SFS3, scopul vizitelor fiscale constă în explicarea consultativă a legislaţiei fiscale, analiza riscurilor administrării fiscale, monitorizarea contribuabililor în vederea preîntâmpinării acţiunilor ilegale (înregistrarea entităţilor pe adrese false, tăinuirea obiectelor impozabile, încălcarea disciplinei de casă etc.).

De menţionat că vizita fiscală nu constituie un element al controlului fiscal. Dat fiind acest fapt, în cadrul acesteia nu se calculează obligaţiile fiscale şi nu se aplică sancţiuni.

 

CNAS explică modul de plată a indemnizaţiilor

Se propune efectuarea plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă prin intermediul cardurilor salariale.

Pentru a primi indemnizaţia prin intermediul cardurilor salariale, în baza cererilor angajaţilor, angajatorul va prezenta băncii comerciale lista nominală, iar banca, la rândul său, va remite informaţia respectivă CNAS. O modalitate alternativă de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei”4.

În cadrul CNAS funcţionează un Centru de Apel specializat la care persoanele cointeresate se pot adresa cu întrebări referitoare la plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (tel. 022 257 777)5.

 

Dragi prieteni,

În această lună revista „Contabilitate şi audit” a împlinit 24 de ani. Experienţa acumulată ne permite să privim cu optimism în viitor şi neapărat vom depune şi în continuare toate eforturile pentru a justifica aşteptările Dvs.

Vă mulţumim că sunteţi alături de noi!

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.