Сегодня: Четверг 2 июля 2020 | EUR: 19.2517 | USD: 17.1821
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2020
Главная » Архив журнала » № 5, 2020 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii mai

Noi măsuri de susţinere a mediului de afaceri

 

A intrat în vigoare Legea nr. 69/20201 prin care au fost instituite unele măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, inclusiv:

prelungirea până la 30 iunie 2020 a termenului de prezentare a situaţiilor financiare individuale şi a situaţiilor financiare consolidate pentru anul 2019;

instituirea pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020 a mecanismului de subvenţionare a cheltuielilor legate de achitarea salariului/indemnizaţiei în cazul şomajului tehnic şi/sau staţionării2. Modul de acordare a subvenţiilor este stabilit în Regulamentul aprobat prin Ordinul MF nr.  58/20203 şi examinat în mod detaliat în prezentul număr al revistei4;

prelungirea până la 30 iunie 2020 a moratoriului asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor etc., planificat sau inopinat, asupra controalelor vamale ulterioare, asupra instituirii posturilor fiscale, cu unele excepţii (în cadrul urmăririi penale, în scopul verificării venitului asigurat pentru stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei, în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional etc.);

acordarea importatorilor a dreptului de prezentare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor în copii sau autentificate cu semnătură electronică, cu prezentarea originalelor în termen de 30 de zile de la data ridicării stării de urgenţă în sănătate publică;

reglementarea prestării muncii la domiciliu sau la distanţă în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale sau tehnogene, epidemiilor, pandemiilor, prin completarea Codului muncii la art. 73 cu alin. (2) şi la titlul X cu capitolul IX1.

 

Cine poate beneficia de ajutorul unic de şomaj

Potrivit Legii nr. 69/2020, în perioada stării de urgenţă în sănătate publică, de ajutorul unic de şomaj în mărime de 2  775  lei vor beneficia:

titularii patentei de întreprinzător eliberate conform Legii nr. 93/1998, care deţin patenta valabilă la data declarării stării de urgenţă (17 martie 2020);

persoanele fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 din titlul II al CF (activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor);

persoanele fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 103 din titlul II al CF (achiziţii de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal).

Ajutorul de şomaj unic se va acorda cu condiţia că în luna aprilie 2020, persoana respectivă nu a realizat venit asigurat. Acesta se stabileşte de către CNAS şi nu  este necesar ca persoana să depună o cerere în acest sens. Sumele acestui ajutor se vor achita beneficiarilor până la 31 iulie 2020.

 

Dobânzile la creditele bancare vor fi subvenţionate

A intrat în vigoare Regulamentul privind modul de subvenţionare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1  mai 2020 – 31 decembrie 20205. Aspectele specifice de aplicare a acestuia sunt expuse în prezentul număr al revistei6.

Atenţionăm că MF a propus pentru consultări publice proiectul unei legi7 care prevede operarea de modificări în Legea nr. 60/2020, menite să asigure:

extinderea cercului de beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor prin acordarea dreptului la subvenţii întreprinzătorilor creditaţi nu doar de băncile comerciale, ci şi de organizaţiile de creditare nebancară;

majorarea valorii maxime a creditelor care sunt sau urmează a fi contractate prin prisma Programului de subvenţionare a dobânzilor. Astfel, ca bază de calcul se va lua fondul de salarizare al agentului economic, reflectat pentru perioada septembrie 2019 – februarie 2020.

Totodată, art. 133 din CF va fi completat cu prevederi care vor împuternici SFS cu funcţii de exercitare a verificărilor aferente corectitudinii mărimii subvenţiei acordate întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare şi corectitudinii mărimii subvenţiei acordate în cadrul Programului de subvenţionare a dobânzilor în conformitate cu Legea nr. 60/2020.

 

Rambursarea TVA deductibile din perioada
precedentă – o măsură nouă de susţinere a businessului

Ministerul Finanţelor a propus pentru consultări publice proiectul unui regulament8 care prevede rambursarea întreprinderilor plătitoare de TVA a depăşirii sumelor TVA deduse asupra sumelor TVA calculate aferente livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova. Acest mecanism se deosebeşte esenţial de modul de restituire a TVA, aplicat până în prezent pentru livrările efectuate conform art. 104 din CF, şi reprezintă o măsură de armonizare a practicii fiscale din RM cu cea aplicabilă în statele UE.

Mecanismul propus în proiectul regulamentului se prezintă a fi destul de dificil, deoarece conţine un şir de condiţii care limitează suma maximă a rambursării. Acesta urmează a fi definitivat în viitorul apropiat şi, după aprobarea lui, va fi dezvăluit în unul din următoarele numere ale revistei.

 

Modul de confirmare a sumei TVA aferente serviciilor de import, achitate la buget

Până la modificarea prevederilor art. 129 alin. (8) din Codul vamal9, subiecţii care importau mărfuri cu obligaţia de achitare a redevenţelor sau taxelor pentru licenţe urmau să includă valoarea acestora în valoarea în vamă a mărfurilor. Totodată, importatorii declarau şi achitau suma TVA pentru aceste redevenţe şi taxe de licenţă drept obligaţie aferentă serviciilor de import (în Declaraţia privind TVA).

Potrivit modificărilor operate, la cererea importatorului, obligaţia în vamă se va diminua în limita sumei TVA declarate şi achitate conform Declaraţiei TVA, în baza Certificatului privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import10 emis de SFS. Prevederile specificate au intrat în vigoare la data de 1 mai 2020.

 

Normele consumului de combustibil şi lubrifianţi au fost ajustate11

Începând cu data de 8 iunie 2020, prevederile Ordinului MTID nr. 172/2005, prin care au fost aprobate Normele de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, se vor aplica la calcularea consumurilor de combustibil pentru unităţile de transport care nu dispun de calculatoarele de bord sau dispozitivele specializate de evidenţă a consumului de combustibil. Deci, doar pentru astfel de unităţi de transport consumul de combustibil se va stabili în baza normelor menţionate. Totodată, a fost modificat şi prezentat în redacţie nouă tabelul care stabileşte normele de consum de combustibil pentru autoturismele de mărci străine. Modalitatea de determinare şi de perfectare documentară a consumului de combustibil este examinată în prezentul număr al revistei12.

 1 MO nr. 124 – 125/26.05.2020.

 

2 Anterior, aplicarea acestui mecanism a fost prevăzută pe perioada stării de urgenţă declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 (până la data de 15.05.2020).

 

3 MO nr. 110 – 111/30.04.2020.

 

4 Vezi p. 8.

 

5 Ordinul MF nr. 66/2020 (MO nr. 118–123/22.05.2020).

 

6 Vezi p. 28.

 

9 Vezi p. 108.

 

10 Ordinul SFS nr. 218/2020 (MO nr. 115–117/15.05.2020).

 

11 Ordinul MEI nr. 81/2020 (MO nr. 112–114/08.05.2020).

 

12 Vezi p. 75.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.