Сегодня: Субота 26 сентября 2020 | EUR: 19.5261 | USD: 16.7700
 
"Contabilitate şi audit" № 8, 2020
Главная » Архив журнала » № 8, 2020 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii august

Declararea contribuţiilor de ASSO – reglementări noi

În Ordinul MF nr. 126/20171 au fost operate modificări2, potrivit cărora:

● începând cu 7 august 2020, angajatorii din agricultură care în politicile contabile nu au indicat intenţia de a practica activităţi de cel puţin 95 % din cele stipulate în grupele 01.1 – 01.6 din CAEM, dar pe parcursul anului de gestiune au depăşit acest nivel, sunt în drept să recalculeze contribuţiile de ASSO aplicând tariful redus de 12 %, cu prezentarea dărilor de seamă corectate. Dacă, însă, pe parcursul anului de gestiune, aceştia au aplicat tariful redus de 12 %, iar ponderea efectivă a activităţilor indicate în grupele 01.1 – 01.6 din CAEM a fost sub nivelul stabilit, ei vor depune dări de seamă corectate cu aplicarea tarifului general stabilit;

● a fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate în redacţie nouă, care urmează a fi aplicată de la 1 ianuarie 2021;

● prin ordinele MF3 şi SFS4 au fost aprobate formularele tipizate şi modul de completare a dărilor de seamă IPC 21, IALS  21 şi UNIF 21.

 

Regulamentul privind rambursarea TVA – prevederi noi

Ministerul Finanţelor a prezentat pentru consultări publice5 proiectul de ordin, potrivit căruia Regulamentul aprobat prin Ordinul MF nr. 76/20206 va fi completat cu următoarele prevederi:

● dacă, în urma controlului fiscal, suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară şi reflectată în boxa 21 din Declaraţia privind TVA pentru luna decembrie 2019 va fi modificată, la determinarea limitei maxime a rambursării, se va lua în calcul mărimea actualizată/modificată a sumei menţionate (pct. 22);

● dacă se va constata rambursarea TVA în mărime mai mare decât suma calculată, la suma rambursată în plus se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) (pct. 23).

 

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă – reglementări noi

De la data de 7 august 2020, au intrat în vigoare noi reglementări privind calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale7. Astfel, conform art. 14 din Legea nr. 756/19998, cuantumul indemnizaţiei constituie 100 %:

● din baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale – pentru indemnizaţia plătită din mijloacele BASS (alin. (2));

● din salariul mediu al angajatului – pentru indemnizaţia plătită din mijloacele angajatorului (alin. (21)).

Indemnizaţia se acordă persoanelor asigurate, indiferent de durata stagiului de cotizare (alin. (22)). Pentru 20 de zile calendaristice de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă indemnizaţia se plăteşte de către angajator (alin. (3)).

Comentarii detaliate la acest subiect sunt expuse în prezentul număr al revistei9.

 

Codul muncii – modificări de ultimă oră

Începând cu data de 31 august 2020, vor intra în vigoare modificările operate10 în CM, care stabilesc obligativitatea angajatorului de a aproba/modifica statele de personal, posibilitatea aplicării programelor flexibile de muncă, cerinţele privind transferul temporar al salariatului la o altă muncă la aceeaşi entitate etc.

Comentarii pe marginea modificărilor operate în CM sunt oferite în prezentul număr al revistei11.1 Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC 18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

 

2 Vezi p. 107.

 

3 Ordinele MF nr. 94/2020 şi nr. 95/2020 (MO nr. 199–204/07.08.2020).

 

4 Ordinul SFS nr. 370/2020 (MO nr. 194–197/31.07.2020).

 

6 Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.

 

7 Vezi p. 106.

 

8 Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

 

9 Vezi p. 67.

 

10 Vezi paginile 102 şi 103.

 

11 Vezi p. 90.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.