Сегодня: Субота 26 сентября 2020 | EUR: 19.5261 | USD: 16.7700
 
"Contabilitate şi audit" № 8, 2020
Главная » Архив журнала » № 8, 2020 » АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ИНФОРМИРУЕТ

Privind raportarea achiziţiilor publice în condiţiile pandemiei de coronavirus (COVID-19)

Agenţia Achiziţii Publice (în continuare – AAP) informează despre adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2020 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparenţă privind achiziţiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 20201.

Astfel, autorităţile contractante care au efectuat achiziţii publice în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) vor întocmi şi prezenta către AAP două tipuri de rapoarte:

1. Raportul cu privire la achiziţiile publice efectuate în conformitate cu Legea nr.  131/2015 privind achiziţiile publice, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.  493/2020.

2. Raportul cu privire la:

● achiziţiile de valoare mică în sumă mai mare de 10 mii de lei;

● achiziţiile efectuate conform excepţiilor prevăzute în dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale;

● achiziţiile efectuate conform prevederilor art. XX din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2020.

În rapoartele date va fi inclusă informaţia privind toate achiziţiile publice efectuate pe parcursul anului 2020, inclusiv achiziţiile de valoare mică, în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

 

Termenul de prezentare al rapoartelor conform formelor indicate în anexele nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2020 de către autorităţile contractante este:

● pentru perioada de raportare ianuarie – iunie 2020 – până la 30 iulie 2020;

● ulterior – lunar, până la data de 10 a lunii următoare lunii de gestiune.

 

Modul de prezentare al rapoartelor sus-numite se stabileşte în felul următor:

1. Rapoartele, conform formelor indicate în anexele nr. 2 şi nr. 3, vor fi prezentate la adresa electronică mihaela.movila@tender.gov.md, în titlul mesajului va fi indicat Raport COVID-19.

2. Rapoartele vor fi prezentate în format de fişiere XLS şi PDF (semnate).

3. Modelele rapoartelor în format XLS pot fi găsite pe pagina web a AAP la rubricile „Modele de documente, Modele de documente pentru raportare COVID-19”.

Atenţionăm asupra faptului că rapoartele care nu vor corespunde formatului indicat mai sus nu vor fi acceptate.

 

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice
necesare pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19

Agenţia Achiziţii Publice aduce la cunoştinţă faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.   494/2020 a fost aprobat Regulamentul cu privire la achiziţiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-192 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122150&lang=ro).1 MO nr. 165 –176/10.07.2020.

 

2 MO nr. 165 – 176/10.07.2020.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.