Сегодня: Воскресение 17 января 2021 | EUR: 20.9996 | USD: 17.2814
 
"Contabilitate şi audit" № 10, 2020
Главная » Архив журнала » № 10, 2020 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii ocotombrie

Prevederile politicii fiscale şi vamale pentru anul 2021

 

Ministerul Finanţelor a lansat procesul de consultare publică a Măsurilor de politică fiscală şi vamală pentru anul 20211. Principalele dintre acestea prevăd următoarele:

majorarea scutirilor personale de la 24  000 de lei la 25 200 de lei, a scutirilor suplimentare de la 18 000 de lei la 18  900 de lei, precum şi a scutirilor pentru persoanele întreţinute – de la 3 000 de lei la 4 500 de lei;

aplicarea cotelor de impozitare a veniturilor la nivelul cotei generale de 12  %, cu următoarele excepţii:

cota de impozitare a veniturilor din dividende va fi menţinută la nivelul de 6  % (50 % din cota-standard),

veniturile obţinute din vânzarea producţiei agricole agenţilor economici de către cetăţeni şi achiziţioneri, de asemenea, vor fi impozitate la cota de 6 %,

pentru subiecţii sectorului ÎMM se va menţine cota de impozitare la nivelul de 4  % din venitul din vânzări, cu unele excepţii,

activităţile independente vor fi impozitate în mărime de 1 %, iar ale rezidenţilor parcurilor IT – în mărime de 7 %, baza de calcul fiind venitul din vânzări;

implementarea impozitării dobânzilor de la depozite la cota de 3 % prin reţinerea finală a impozitului pe venit;

anularea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice şi reţinerea impozitului în mărime de 6 % doar în cazul distribuirii dividendelor către persoanele fizice sau persoanele nerezidente;

revizuirea regimului TVA în agricultură:

se propune aplicarea unei cotei reduse a TVA în mărime de 12 % (actualmente, aceasta constituie 20 %) pentru toate tipurile de îngrăşăminte şi aplicarea aceleiaşi cote a TVA pentru producţia agricolă primară,

la exportul producţiei agricole se preconizează restituirea TVA în mărime de 12 % din valoarea exporturilor (în prezent – 8 %);

continuarea Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectaţi de calamităţile naturale.

Unele dintre măsurile menţionate mai sus pot fi revăzute în urma discuţiilor publice.

 

Cheltuielile angajatorului aferente testării salariaţilor la COVID-19 vor fi recunoscute spre deducere în scopuri fiscale

Conform proiectului de lege2, prezentat de către Ministerul Finanţelor pentru consultare publică, plăţile efectuate de către angajator pentru testarea salariaţilor în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 vor constitui facilităţi neimpozabile acordate de angajator. Comentarii mai detaliate la acest subiect sunt oferite în prezentul număr al revistei3.

 

Modul de confirmare a evenimentelor excepţionale este aprobat

Camera de Comerţ şi Industrie (în continuare – CCI) a aprobat Regulamentul cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligaţiei4, care stabileşte procedura şi modul de atestare a circumstanţelor (evenimentelor) ce au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, invocate ca impedimente justificatoare în cazul nerealizării prevederilor contractelor comerciale5.

Pentru obţinerea avizului, solicitantul va depune la CCI o cerere conform modelului aprobat, anexând documentele prevăzute de Regulament.3 Vezi pag. 13.

 

4 Aprobat prin Decizia CCI nr. 35/1/2020 (MO nr. 247–257/02.10.2020).

 

5 Sarcina emiterii unui astfel de aviz, conform procedurii proprii, a fost pusă în faţa CCI prin modificările operate în art. 4 din Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr. 393/1999.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.