Сегодня: Понедельник 18 января 2021 | EUR: 20.9571 | USD: 17.2856
 
"Contabilitate şi audit" № 12, 2020
Главная » Архив журнала » № 12, 2020 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii decembrie

Politica fiscală şi vamală este aprobată

 

La 16 decembrie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală politica fiscală şi vamală pentru anul 20211. Comentariile la modificările operate în Codul fiscal şi în alte acte legislative, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021, sunt publicate în prezentul număr al revistei2.

În lectură finală au fost adoptate, de asemenea, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020 şi Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021 nr.  256/20203.

 

Mijloacele fixe şi amortizarea fiscală: reglementări noi

În cadrul şedinţei din 22 decembrie 2020, Guvernul a aprobat4 noul Catalog al mijloacelor fixe. Catalogul va fi aplicat în scopuri fiscale de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător pentru mijloacele fixe puse în funcţiune începând cu 1 ianuarie 2021 şi în scopuri de raportare financiară de către autorităţile/instituţiile publice pentru mijloacele fixe puse în funcţiune începând cu 1 ianuarie 2022.

De asemenea, au fost aprobate5 modificările la Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale6. Principalele dintre acestea vizează: calcularea amortizării pentru entităţile care efectuează tranziţia de la un regim special de impozitare la cel general; încetarea calculării amortizării în scopuri fiscale; determinarea rezultatului fiscal în cazul ieşirii autoturismelor prin comercializare sau schimb; stabilirea duratei de funcţionare utilă la data tranziţiei pentru investiţiile efectuate în mijloacele fixe. Comentariile referitoare la acest subiect sunt publicate în prezentul număr al revistei7.

 

Regulamentul cu privire la SIA „e-Factura” va fi modificat

De la 1 ianuarie 2021, vor fi operate modificări8 în Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura”9. Principalele dintre acestea prevăd următoarele:

în calitate de Cumpărător, contribuabilii înregistraţi în sistem vor putea opta pentru funcţia de a primi de la Furnizor facturile fiscale doar prin ciclul lung sau doar prin ciclul scurt. Respectiv, Furnizorul va dispune de posibilitatea remiterii către Cumpărător a facturilor fiscale fie prin ciclul lung, fie prin ciclul scurt (pct. 11);

în cazul în care ambii participanţi la tranzacţie sunt utilizatori ai SIA „e-Factura”, la generarea facturii fiscale în cadrul sistemului vor putea fi utilizate atât ciclul lung, cât şi ciclul scurt de viaţă al facturii fiscale (pct. 14 lit. a));

Furnizorul şi Cumpărătorul vor putea modifica ciclul de viaţă al facturii fiscale, din ciclul lung în ciclul scurt sau invers, conform scenariilor prevăzute în pct. 141;

facturile fiscale expediate şi care au primit statutul de „Finisată” vor putea fi anulate de către Furnizor în conformitate cu prevederile punctelor 45 şi 46;

SIA „e-Factura” va oferi posibilitatea creării unei noi facturi fiscale în baza celei existente (pct. 501).

 

Instrucţiunea cu privire la modul
de completare a formularului IPC 21 va fi completată

Întrucât achitarea obligaţiilor fiscale se efectuează cu utilizarea codului IBAN, care se determină inclusiv în funcţie de codul clasificaţiei economice, Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat pentru consultări publice10 proiectul unui ordin care prevede completarea instrucţiunii menţionate cu denumirile şi codurile clasificaţiilor economice pentru care urmează a fi achitat impozitul pe venit. Acestea corespund tipurilor surselor de venit indicate în tabelul nr. 1 al dării de seamă IPC 21. Astfel, se vor reduce timpul necesar pentru achitarea impozitului pe venit şi numărul plăţilor transferate eronat la buget.

 

Noi reglementări privind administrarea contribuabililor mari

Prin Ordinul SFS nr. 613/202011 au fost aprobate procedura şi criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare. Astfel, calitatea de contribuabil mare vor avea până la 650 de agenţi economici persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător în Republica Moldova, precum şi până la 500 de persoane fizice care corespund prevederilor art. 5 pct. 3) lit. a) din CF.

Contribuabilii mari, selectaţi potrivit criteriilor aprobate, sunt administraţi de către Direcţia generală administrare contribuabili mari a SFS. Statutul de contribuabil mare va fi deţinut o perioadă de cel puţin doi ani, însă directorul SFS este în drept, după caz, să decidă excluderea contribuabililor mari din listă înainte de termenul stabilit şi substituirea lor cu alţii.

 

Interdicţia de participare la achiziţiile publice va fi reglementată

În scopul realizării prevederilor art. 25 din Legea nr. 131/201512, Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat pentru consultări publice13 Regulamentul cu privire la Lista de interdicţie a operatorilor economici. Acesta propune mecanismul de prevenire a cazurilor  de neexecutare a obligaţiilor contractuale, prezentare a documentelor false, depunere a ofertelor trucate de către participanţii la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Lista de interdicţie este un document oficial şi se întocmeşte în scopul limitării, pentru o perioadă de 3 ani, a participării operatorilor economici la procedurile respective.

 

O nouă modalitate de autentificare pe www.servicii.fisc.md

Serviciul Fiscal de Stat anunţă că, începând cu anul 2021, va fi anulată14 autentificarea cu login şi parolă pe portalul www.servicii.fisc.md. Accesul la serviciile fiscale electronice va fi posibil doar prin SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, iar autentificarea în cadrul serviciilor fiscale electronice se va realiza prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare şi control al accesului MPass15.

 

Dragi prieteni,

În ajunul sărbătorilor de iarnă, Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine.

Multă sănătate, linişte în suflet, succese în activitatea cotidiană, realizarea celor mai îndrăzneţe visuri! Fiecare zi din noul an 2021 să Vă aducă speranţă, optimism şi bună dispoziţie!

 

Crăciun fericit! La mulţi ani!1 Legea cu privire modificarea unor acte normative nr. 257/2020 (MO nr. 353–357/22.12.2020).

 

2 Vezi p. 8.

 

3 MO nr. 353–357/22.12.2020.

 

6 Aprobat prin HG nr. 704/2019 (MO nr. 400406/31.12.2019).  

 

7 Vezi p. 19.

 

8 Ordinul SFS nr. 586/2020 (MO nr. 344–351/18.12.2020).

 

9 Aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020 (MO nr. 159/30.06.2020).

 

11 Cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari (MO nr. 344–351/18.12.2020).

 

12 Legea privind achiziţiile publice.

 

15 Ordinul SFS nr. 125/2020 (MO nr. 63–68/28.02.2020).
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.