Сегодня: Четверг 19 мая 2022 | EUR: 20.0655 | USD: 19.0765
 
"Contabilitate şi audit" № 7, 2021
Главная » Архив журнала » № 7, 2021 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iulie

Subdiviziuni noi în cadrul aparatului central al SFS

 

În vederea centralizării funcţiilor de asistenţă juridică şi de gestionare a bunurilor confiscate, în cadrul aparatului central al autorităţii fiscale naţionale au fost formate două direcţii noi1:

Direcţia generală expertiză juridică în sarcina căreia se pune acordarea asistenţei juridice în activitatea SFS, reprezentarea intereselor SFS în instanţele de judecată şi alte organe etc.;

Direcţia gestionare bunuri confiscate care va asigura administrarea2 bunurilor confiscate, fără stăpân, precum şi păstrarea temporară a categoriilor de bunuri recunoscute drept corpuri delicte şi/ sau de bunuri sechestrate, specificate la art.  159 alin. (4) şi art. 208 alin.  (2) din Codul de procedură penală nr. 122/2003.

Atenţionăm contribuabilii şi asupra faptului3 că recent două direcţii generale de administrare fiscală (DGAF) din cadrul aparatului central al SFS şi-au schimbat sediul: DGAF Control fiscal operativ4 şi DGAF Control fiscal post operaţional5.

 

A fost abrogat Ordinul MF nr. 59/2021

Ministerul Finanţelor şi-a abrogat6 Ordinul prin care au fost operate modificări în regulamentele aferente subvenţionării dobânzilor la creditele bancare şi rambursării TVA. Abrogarea se datorează faptului că Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind declararea stării de urgenţă nr.  49/2021 a fost declarată neconstituţională7.

 

Completarea formularului facturii fiscale: reglementări noi

Ministerul Finanţelor a emis Ordinul8 prin care au fost introduse completări în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”9. Astfel, în punctul  11 din Instrucţiune, care reglementează modul de completare a facturii fiscale în cazul livrărilor de mărfuri, subpunctul 19) referitor la coloana 10.9 „Altă informaţie” va include următoarele prevederi noi:

în cazul tranzacţiilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. e) şi lit. f) din CF10, în coloana respectivă se face menţiunea „Taxare inversă”;

lipsa menţiunii „Taxare inversă” în coloana specificată nu scuteşte subiecţii impozabili respectivi de obligaţia achitării TVA la buget la procurarea bunurilor de la subiecţii impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate.

 

Sumele achitate în plus la buget prin prescripţie au fost anulate

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (3) din CF, SFS a anulat sumele plătite în plus la buget al căror termen de prescripţie a expirat în anul curent11.

Totodată, SFS recomandă contribuabililor să-şi monitorizeze în permanenţă situaţia fiscală în baza informaţiei disponibile din SIA „Contul curent al contribuabilului” sau să se adreseze, după caz, la subdiviziunea SFS în a cărei rază de activitate îşi au sediul (domiciliul), pentru a obţine informaţii relevante sau pentru a solicita în termenul legal compensarea ori restituirea sumelor achitate în plus.

Reamintim că, potrivit prevederilor art.  266 alin. (1) din CF, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6  ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor. Totodată, alin. (3) din acelaşi articol stabileşte că sumele plătite în plus şi sumele care urmează a fi restituite, care nu  au fost solicitate în termenul prevăzut, se anulează în modul stabilit de Guvern.

 

Subvenţionarea locurilor de muncă va fi extinsă

În numărul din luna mai al revistei a fost publicat Regulamentul privind subvenţionarea locurilor de muncă, aprobat prin HG nr. 49/202112.

Recent, MF a elaborat şi a propus pentru consultări publice13 proiectul hotărârii de Guvern prin care Regulamentul menţionat va fi modificat:

- în pct. 2 din Regulament, în partea ce ţine de noţiunea „impozite salariale”, se prevede lărgirea nomenclatorului categoriilor persoanelor angajate eligibile subvenţionării, precum şi a tipurilor de venituri care urmează a fi luate în calcul la determinarea subvenţiei. Acesta va cuprinde, pe lângă persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă, următoarele categorii: persoane angajate în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă, antrenate atât în activităţile prevăzute în grupele 01.1–01.6 din CAEM (codul 147), cât şi în alte activităţi (codul 161); persoane angajate care activează în condiţii speciale de muncă conform anexei nr. 6 la Legea BASS (codul 148); persoane care şi-au reluat activitatea cu program parţial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3  ani (codul 156); persoane care se află în concediu ordinar plătit (codul  161); persoane care se află în concediu de studii (codul 16011); persoane care se află în concediu suplimentar plătit (codul  16012);

- completările la pct. 3 din Regulament concretizează statutul persoanelor care în cursul unei perioade de cel puţin 12 luni consecutive ce precedă luna de angajare nu au avut venituri salariale şi ajustează condiţiile de acordare a subvenţiilor.2 Anterior, administrarea bunurilor din categoriile respective, aflate la evidenţa SFS, era realizată de către fiecare Direcţie generală administrare fiscală teritorială, în mod independent.

 

4 De la adresa: şos. Hânceşti nr. 53, mun. Chişinău, MD-2012 la adresa: str. Teilor nr. 7/2, mun. Chişinău, MD-2043.

 

5 De la adresa: şos. Hânceşti nr. 53, mun. Chişinău, MD-2012 la adresa: str. Constantin Tănase nr. 9, mun. Chişinău, MD-2005.

 

6 Ordinul MF nr. 86/2021 (MO nr. 159/01.07.2021).

 

7 Prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 15/2021 (MO nr. 129–136/28.05.2021).

 

8 Ordinul MF nr. 96/2021 (MO nr. 175–179/23.07.2021).

 

9 Aprobată prin Ordinul MF nr. 118/2017.

 

10 Conform acestora, obiecte impozabile cu TVA sunt procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr. 149/2012, şi procurarea proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate de la subiecţii impozabili.

 

12 Vezi revista „Contabilitate şi audit” nr. 5/2021, p. 103.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.