Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"Contabilitate şi audit" № 9, 2022
Главная » Архив журнала » № 9, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii septembrie

Salariul minim pe ţară va fi unificat

 

În proiectul hotărârii Guvernului1 se propune stabilirea salariului minim pe ţară în cuantum de 3 500 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 20,71 lei pe oră. Acesta urmează a fi aplicat atât în sectorul real al economiei, cât şi în cel bugetar din data publicării hotărârii respective. Actualmente, cuantumul salariului minim în cele două sectoare este diferit.

 

În cazul în care programul de muncă va fi mai mic de 40 de ore pe săptămână, salariul minim orar se va calcula prin raportarea salariului minim lunar la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului de lucru aprobat legal.

 

Concretizări privind cuantumul minim lunar al bazei lunare de
calcul şi al contribuţiilor de ASSO

 

Prin Legea nr. 259/20222 a fost modificată Legea nr. 242/2022 prin care anterior au fost operate modificări în Legea nr. 489/19993. Astfel, potrivit noii redacţii a art. 22 alin. (1), baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe ţară stabilit de legislaţie, proporţional timpului lucrat. Respectiv, în cazul în care de la 1  ianuarie 2023 salariul minim se va aproba în mărime de 3 500 de lei, acesta va constitui un nivel minim posibil al bazei lunare de calcul al contribuţiei aferente salariatului care activează cu program complet de lucru.

 

Totodată, contribuţia de ASSO calculată pentru fiecare salariat cu timp de muncă parţial sau regim de activitate redusă nu  poate fi mai mică de 25 % din contribuţia de ASSO calculată la salariul minim lunar pe ţară. Respectiv, în cazul angajatorilor care aplică tariful contribuţiilor de ASSO în mărime de 24 %, contribuţia lunară datorată pentru un angajat nu va putea fi mai mică de 210 lei (3 500 lei × 24 % × 25  %).

 

CNAS informează plătitorii de contribuţii

 

Casa Naţională de Asigurări Sociale atenţionează4 angajatorii asupra importanţei declarării corecte a datelor personale ale angajaţilor prin intermediul dării de seamă IPC 21 şi al informaţiei IRM 19. În urma prelucrării datelor din rapoartele prezentate de către plătitorii de contribuţii, au fost identificate multiple cazuri în care codul IDNP este indicat incorect, iar codul CPAS este zero. Dat fiind acest fapt, CNAS reaminteşte că, potrivit normelor în vigoare, la angajarea în cadrul entităţilor a persoanelor noi, care nu deţin codul CPAS, angajatorul declară codul IDNP, numele şi prenumele persoanei respective, în baza cărora CNAS atribuie ulterior codul CPAS.

 

În atenţia beneficiarilor de lucrări executate de către zilieri

 

Casa Naţională de Asigurări Sociale a constatat5 declararea neconformă de către unii beneficiari de lucrări în agricultură a contribuţiilor de ASSO aferente zilierilor. Dintre erorile depistate pot fi menţionate următoarele:

declararea contribuţiilor de ASSO aferente zilierilor pentru persoane care sunt pensionari sau se încadrează în altă categorie de plătitori de contribuţii la BASS6;

achitarea remuneraţiei zilnice zilierilor în mărime mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, calculat pentru o zi de muncă cu durata de 8 ore. Reamintim că prin HG nr. 142/2022 cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost stabilit în mărime de 20,71 lei pe oră sau 3 500 de lei lunar.

 

Amenzile pentru nerespectarea modului de formare şi de aplicare
a preţurilor vor fi limitate

 

Ministerul Economiei a prezentat pentru consultări publice7 proiectul de lege care prevede operarea modificărilor în art. 10 din Legea nr. 845/19928. Acesta a fost elaborat în vederea executării Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 10/2022 prin care a fost declarată neconstituţională sancţiunea stabilită actualmente în art. 10 pct.  89. Potrivit proiectului, pentru încălcările respective10 se va aplica o amendă în mărime de la 10 % până la 20 % din valoarea tranzacţiei, fără a fi limitată suma amenzii pentru fiecare factură/factură fiscală.

 

Totodată, în cazul depistării veniturilor ilicite prevăzute în art. 10 pct. 611, se propune aplicarea unei amenzi mai blânde, în mărime de la 10 % până la 20  % din echivalentul veniturilor respective (actualmente, amenzile aplicate sunt în cuantum echivalent veniturilor ilicite obţinute).

 

Dragi prieteni! Continuă abonarea-2023 la revista noastră. Până la 1 noiembrie, Vă oferim posibilitatea contractării unui abonament la preţurile anului curent (vedeţi pagina a doua a copertei). Vă mulţumim că pe parcursul a 27 de ani sunteţi cu noi!2 Vezi p. 111.

 

3 Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

 

6 Potrivit prevederilor punctului 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, beneficiarii de lucrări au obligaţia calculării, declarării şi achitării contribuţiilor de ASSO pentru persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.8 din anexa menţionată.

 

8 Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

 

9 Amendă în mărime de 10 % din valoarea tranzacţiei cu mărfuri social importante, dar nu mai puţin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală.

 

10 Este vorba despre neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul ţării, a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a preţului de achiziţie pentru o unitate la mărfurile importate şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante.

 

11 Este vorba despre veniturile ilicite obţinute prin exagerarea costului producţiei, preţului de vânzare al mărfii, al bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectându-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.