Сегодня: Среда 17 января 2018 | EUR: 20.7423 | USD: 16.9790
 
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
НА ФОРУМЕ

Тема: Evidenta Contractelor de Cesiune
Автор: lopi
Дата: 16.01.2018
ответов: 73, просмотров: 36083

Тема: Factura fiscala
Автор: natyy
Дата: 15.01.2018
ответов: 272, просмотров: 101767

Тема: юмор
Автор: galina30
Дата: 11.01.2018
ответов: 0, просмотров: 119

 
РЕКЛАМА
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 9, 2004
Главная » Архив журнала » № 9, 2004

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ion STURZU, Diana SIDORENCO
Particularităţile aplicării TVA la serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova
Людмила ЛАПИЦКАЯ, Антонина ВАСИЛЬЕВА
Особенности бухгалтерского учета в лесных хозяйствах
Galina ŞPAC, Petru GRICIUC
Unele aspecte contabile şi fiscale privind utilizarea cîinilor de pază în activitatea de întreprinzător
Ольга СУХОМЛИНОВА
Порядок расчета и корректировки суммы взносов обязательного государственного социального страхования учредителями индивидуальных предприятий
Лилия КАУШ - ЦАПУ, Светлана ЧЕБАН
О выполнении условий лит. d) части(1) статьи 8 Налогового кодекса получателями налоговых льгот
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Ion STURZU, Diana SIDORENCO
privind modul de impozitare cu acciz a băuturilor slab alcoolizate
privind modul de trecere în cont a TVA în cazul livrărilor gratuite
privind scutirile de TVA la livrările de apă şi energie electrică către întovărăşirile pomilegumicole
Ион СТУРЗУ, Диана СИДОРЕНКО
о применении акцизов
о применении НДС на сельскохозяйственную продукцию
о зачете НДС при взаимоотношении с субъектами, которые применяют единый налог в сельском хозяйстве
Galina ŞPAC, Petru GRICIUC
privind modul de impozitare în cazul vînzării unei părţi din obiectul mijlocului fix
Лилия КАУШ - ЦАПУ, Светлана ЧЕБАН
об обложении подоходным налогом страховых сумм по договорам страхования жизни
об отсутствии обязательств по подоходному налогу в случае предоставления беспроцентного займа предприятию его учредителем
об обложении подоходным налогом аннулированной кредиторской задолженности
Людмила АБЛИНА
об удержании подоходного налога у источника выплаты
о вычете расходов, связанных с приобретением материальных ценностей
Olga SIVAC, Tatiana POPA
privind impozitarea mijloacelor băneşti plătite sub formă de ajutor material unic
privind impozitarea veniturilor din prestarea serviciilor
Gheorghe SÎRCU
privind sporurile pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariaţilor temporar absenţi
Георгий СЫРКУ
о порядке исчисления средней заработной платы
Галина ШПАК, Ольга ГРИНЕВИЧ
об особенностях обязательного государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования обладателей предпринимательского патента
о порядке уплаты в 2004 году взносов обязательного государственного социального страхования
о порядке исчисления индивидуальными предпринимателями и учредителями индивидуальных предприятий взносов обязательного государственного социального страхования
Татьяна ПРИСАКАР, Клавдия ПЛЕШКОВА
о бухгалтерском учете в некоммерческих организациях
Штефан СЫРБУ
о льготе по уплате налога на недвижимое имущество
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Борис СОСНА, Татьяна ФОРТУНА, Ион ПРИСЭКАРУ
Правовой статус и ответственность бухгалтера предприятия
КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
Tudor CAPŞA
privind plata zilelor de sărbătoare
privind rechemarea salariatului din concediul de odihnă anual
privind menţinerea salariului mediu lunar în legătură cu reducerea numărului de personal
privind suspendarea contractului individual de muncă
privind trecerea la săptămîna de lucru de 4 zile
privind garanţiile prevăzute în cazul schimbării proprietarului
privind angajarea lucrătorilor temporari şi sezonieri
privind aplicarea penalităţii în cazul reţinerii salariului
privind aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea disciplinei de muncă şi financiare
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов (август - сентябрь 2004 г.)
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
НОВОСТИ

16.01.2018
Seminar: Contabilitatea bugetară: modul de întocmire a rapoartelor financiare pentru anul 2017

17.01.2018
Seminar: Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2018

19.01.2018
Семинар: Особенности составления годового финансового отчета и Декларации о подоходном налоге за 2017 год. Новое в налоговом законодательстве в 2018 году

23.01.2018
Seminar: Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare şi а Declaraţiei cu privire la impozitul
pe venit pe anul 2017 în organizaţiile necomerciale

30.01.2018
Семинар: Особенности составления финансовых отчетов и Декларации о подоходном налоге за 2017 год в некоммерческих организациях

01.01.2018
A fost aprobat Clasificatorul modificării relaţiilor de muncă (statutul persoanei asigurate)

01.01.2018
A fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate

25.12.2017
A fost aprobat formularul Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize

Все новости
 
Календарь налогоплательщика
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
Наши партнеры

 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса