Сегодня: Вторник 20 февраля 2018 | EUR: 20.7342 | USD: 16.6902
 
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
НА ФОРУМЕ

Тема: Оформление трудовых
Автор: irinavalean
Дата: 19.02.2018
ответов: 50, просмотров: 38270

Тема: intermedieri in servicii
Автор: Guzun
Дата: 19.02.2018
ответов: 0, просмотров: 21

Тема: Contabilitate pentru incepatori
Автор: Accountant
Дата: 17.02.2018
ответов: 923, просмотров: 306681

 
РЕКЛАМА
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 2, 2017
Главная » Архив журнала » № 2, 2017

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii februarie
Павел ТОСТОГАН
Пульс февраля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Elena IAVORSCAIA
Utilităţi pentru întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) pe anul 2016

Agenţii economici care cad sub incidenţa regimului de impozitare, aplicat în modul general stabilit, prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) pe anul 2016 pînă la 27 martie 2017. În prezentul articol sînt sistematizate actele legislative şi normative care reglementează întocmirea Declaraţiei VEN 12, sînt propuse unele surse şi informaţii utile în scopurile respective. Menţionăm, în special, dezvăluirea de către autor a aspectelor dificile ale întocmirii Declaraţiei VEN 12, care vizează veniturile din neachitarea datoriei, din subvenţii şi din despăgubiri, operaţiunile în valută străină, cheltuielile neconfirmate documentar, datoriile compromise. În finalul articolului este propus checklist-ul  care permite completarea, pas cu pas, a Declaraţiei VEN 12, astfel fiind evitat riscul omiterii unor acţiuni obligatorii

Светлана СЛОБОДЯНУ
О корректировках по основным средствам при заполнении Декларации о подоходном налоге (VEN 12) за 2016 год

Расчет износа в налоговых целях – это сложный, многогранный, требующий определенных знаний процесс пересмотра, с точки зрения налогового законодательства, всех имевших место в отчетном периоде операций с основными средствами. В представленной статье автором раскрыты основные правила начисления износа в налоговых целях, даны рекомендации, касающиеся определения стоимостного базиса основных средств на начало отчетного периода и стоимости поступлений основных средств, вычета расходов на ремонт основных средств, определения результата от выбытия основных средств в различных ситуациях

Olga GOLBAN
Comentarii la modificările aferente impozitului pe venit, puse în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2017

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281/2016, care a intrat în vigoare începînd cu 01.01.2017, în Codul fiscal au fost operate modificări cu impact semnificativ asupra modului de determinare a impozitului pe venit. În prezentul articol sînt dezvăluite, în primul rînd, modificările conceptuale care ţin de perioada fiscală privind impozitul pe venit, deducerea cheltuielilor, creşterea de capital, facilităţile fiscale pentru rezidenţii zonelor economice libere, impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente, reţinerea prealabilă şi reţinerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată etc. Dintre modificările cu caracter redacţional şi/sau de concretizare merită atenţie cele aferente impozitării royalty, determinării datei tranzacţiei în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină, scutirii organizaţiilor necomerciale de plata impozitului pe venit, regimului fiscal în cazul reorganizării agenţilor economici

 

Игорь СТАВИНСКИЙ
Новое в порядке применения НДС

В данной статье, применительно к конкретным статьям Налогового кодекса, рассмотрены наиболее существенные изменения и дополнения, внесенные Законом № 281/2016 в порядок применения НДС в 2017 году

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
Что изменилось в расчете и уплате налога на недвижимое имущество с 1 января 2017 года

В данной статье, применительно к конкретным статьям Налогового кодекса, рассмотрены наиболее существенные изменения и дополнения, внесенные Законом № 281/2016 в порядок применения налога на недвижимое имущество в 2017 году

об уплате сбора за пользование автодорогами по каждому зарегистрированному в республике автомобилю
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Александр НЕДЕРИЦА
о порядке корректировки доходов и расходов субъектов, применяющих налоговый режим IVAO при возврате проданных товаров
о корректировке завышенных или заниженных расходов в течение отчетного периода
Alexandru NEDERIŢA
privind corectarea rezultatelor anilor precedenţi aferente mijloacelor cu destinaţie specială în ONC
privind contabilizarea mijloacelor obţinute din activităţile economice statutare, utilizate pe parcursul perioadei de gestiune pentru finanţarea misiunilor speciale
privind excedentul (deficitul) aferent mijloacelor cu destinaţie specială în ONC
Игорь ЛАЗАРЬ
об отражении в Декларации по НДС корректировок зачета НДС, обусловленных изменением режима налогообложения
о праве на зачет НДС по услугам, поставляемым регулярно, до вступления в силу ч. (6.1) ст. 102 НК
о возможности выбора периода предъявления НДС к зачету по услугам, подпадающим под действие ч. (6.1) ст. 102 НК
об отражении в приложении к Декларации по НДС (форма TVA FACT) налоговой накладной, полученной до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
об отсутствии обязательства по НДС по приобретаемому от нерезидента авторскому праву, оплаченному до 2017 года
о неправомерности исключения сумм НДС, оплаченных через расчeтный счeт до момента проверки, из суммы возмещаемого налога
Светлана СЛОБОДЯНУ
о применении норм Налогового кодекса по подоходному налогу, изменившихся в течение 2016 года
об отражении в Декларации VEN 12 зачетов по подоходному налогу
о неотражении в Декларации VEN 12 переплаты подоходного налога на начало отчетного года
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
о налоговых обязательствах физического лица при продаже квартиры, являвшейся его основным жильем
о невозможности отсрочки платежа в случае обращения взыскания на дебиторскую задолженность
Петру ГРИЧУК, Роман ВИЕРУ
о возврате подоходного налога, излишне удержанного из выплат, осуществленных в пользу нерезидентов
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind încasarea incontestabilă a mijloacelor băneşti în valută străină
privind prezentarea dărilor de seamă fiscale în formă electronică în anul 2017
privind obligaţia de sistare a vînzărilor în cazul sustragerii maşinii de casă şi control
Petru GRICIUC, Roman VIERU
privind încasarea numerarului în valută străină
privind modificările aferente sancţiunilor fiscale
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
Исчисление и уплата взносов ОГСС и ОМС в 2017 году

В данной статье представлены основные отличия Закона о бюджете государственного социального страхования на 2017 год № 286/2016 и Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2017 год № 285/2016 год от аналогичных законов на предыдущий год

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
privind impozitul pe venit
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на март 2017 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СЕМИНАРЫ

16.02.2018
Особенности составления годового финансового отчета и Декларации о подоходном налоге за 2017 год. Новое в налоговом законодательстве в 2018 году

14.02.2018
Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2018
 
НОВОСТИ

09.02.2018
A fost stopată utilizarea formularului REV 1

06.02.2018
Privind calcularea şi achitarea contribuţiilor de ASSO în anul 2018

04.02.2018
În atenţia persoanelor fizice care desfăşoară activitate pe cont propriu!

Все новости
 
Календарь налогоплательщика
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
Наши партнеры

 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса