Журнал “Contabilitate şi audit” » №9, 2018 » ОБЗОР СОБЫТИЙ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7954
Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"
 

Pulsul lunii septembrie


Privind modificările la Codul fiscal

 

În Codul fiscal au fost operate modificări, principalele dintre acestea fiind următoarele1:

în componenţa cheltuielilor angajatorului pentru studiile profesionale ale angajatului, permise spre deducere în scopuri fiscale (art. 24 alin. (19) din CF), au fost incluse cheltuielile legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, conform modului stabilit de Guvern2;

■ livrarea bunurilor materiale fungibile în procesul de împrospătare şi înlocuire a acestora conform prevederilor Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare nr. 589/1995 deja nu constituie obiect impozabil cu TVA (art. 95 alin. (2) lit. f) din CF)3. În acest caz, este permisă deducerea sumei TVA aferente procurării valorilor materiale şi servici-ilor folosite pentru efectuarea livrărilor în cauză (art. 102 alin. (5) din CF);

■ este scutită de TVA nu doar energia electrică importată, ci şi cea produsă pe teritoriul Republicii Moldova (art. 103 alin. (1) pct. 18) din CF);

■ sunt scutite de TVA deşeurile importate (art. 103 alin. (94) din CF). Anterior, facilitatea se aplica doar în privinţa deşeurilor livrate pe teritoriul Republicii Moldova;

conform noii redacţii a art. 108 alin. (6) din CF, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri şi servicii (energie electrică, termică, apă, gaz, arendă, locaţiune, uzufruct etc.) pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data predării mărfurilor, a prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăţi regulate, în funcţie de ce are loc mai înainte. Astfel, au fost concretizate tipurile de mărfuri şi servicii livrate regulat, dar lista prezentată nu este exhaustivă. În cazul livrărilor regulate de mărfuri şi servicii, în locul datei eliberării facturii fiscale, drept dată a livrării se va considera data predării mărfii, prestării serviciului. Menţionăm că livrările regulate se deosebesc prin caracterul continuu al predării mărfurilor sau prestării serviciului. Din aceste considerente, data predării mărfurilor (în cazul livrării, de exemplu, a energiei electrice, energiei termice etc.) sau data plăţii regulate ar fi rezonabil de specificat în contract.

Prevederile art. 108 alin. (7) din CF au fost expuse în redacţia în vigoare până la 01.01.2018 şi se extind, în exclusivitate, asupra livrărilor de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing, deoarece din alineatul nominalizat au fost excluse cuvintele „ arendă, locaţiune, uzufruct”;

au fost scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi de plata accizelor mărfurile livrate nu doar în magazine, ci şi în barurile şi restaurantele duty-free. În afară de aceasta, facilităţi similare se vor aplica şi în privinţa importului de combustibil, care în viitor se va realiza în zona controlului vamal pentru alimentarea mijloacelor de transport la ieşirea din ţară. Astfel, într-o astfel de situaţie, preţul combustibilului procurat la ieşirea din ţară nu va include nici TVA, nici accizele.

Totodată, în componenţa surselor de venit neimpozabile ale salariaţilor (art. 20 din CF) au fost incluse următoarele tipuri de cheltuieli suportate de către angajator4:

■ cheltuielile pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv cheltuielile legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, conform modului stabilit de Guvern5;

■ cheltuielile aferente acordării tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017;

■ cheltuielile anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare suplimentară de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50 % din prima de AOAM stabilită în sumă fixă pentru anul respectiv.

 

Formulare noi privind impozitul pe venit

Au fost aprobate formulare noi privind impozitul pe venit – IALS 186, CET 187 şi UNIF 188. Pentru anul 2018, dările de seamă menţionate vor include informaţia despre veniturile obţinute de către categoriile respective de contribuabili în perioada 01.10.2018 – 31.12.2018.

 

Regulile de utilizare a tichetelor de masă şi responsabilitatea pentru încălcarea acestora

Guvernul a stabilit drepturile şi obligaţiile unităţilor de alimentaţie publică şi a unităţilor comerciale care acceptă tichetele de masă în calitate de instrument de plată pentru prestarea serviciilor de alimentaţie publică şi în cazul comercializării produselor alimentare9.

În afară de aceasta, au fost stabilite responsabilităţile pentru încălcarea legislaţiei privind tichetele de masă10.

 

Privind prezentarea informaţiei pentru aplicarea metodelor indirecte de impozitare a persoanelor fizice

Conform art. 22611 din CF, în scopul determinării venitului impozabil estimat, SFS poate utiliza diverse surse indirecte de informaţii. De la 1 ianuarie 2019, va intra în vigoare modul de prezentare a informaţiei de către diferiţi subiecţi (instituţiile financiare, companiile turistice, companiile de asigurări, notarii, executorii judecătoreşti etc.)11.

 

Noul Clasificator al categoriilor persoanelor asigurate

CNAS a aprobat noul Clasificator al categoriilor persoanelor asigurate12, care se va utiliza la completarea Dării de seamă IPC 18 începând cu perioada fiscală octombrie 201813.

 

Se interzice utilizarea facturilor de expediţie

În legătură cu abrogarea, de la 15 septembrie 2018, a pct. 5 din HG nr. 294/1998, după data menţionată nu se admite utilizarea de către entităţi a stocurilor neutilizate de formulare ale facturilor de expediţie şi ale anexelor la acestea. În acelaşi timp, se permite utilizarea formularelor facturilor imprimate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a ordinului menţionat, până la epuizarea stocurilor aflate la subiecţii impozabili şi SFS14.

 

Modificări în formularul Dării de seamă IPC 18

În vederea executării prevederilor Legii nr. 178/2018, au fost operate modificări în formularul Dării de seamă IPC 18 şi în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acesteia. Totodată, a fost aprobat noul formular DSA 19 care urmează a fi prezentat începând cu 1 ianuarie 201915.

 

Noua dare de seamă pentru întreprinderile de taxi

A fost aprobat formularul tipizat al Dării de seamă TAXI 18. Darea de seamă pentru luna octombrie 2018, prin derogare de la regulile generale, urmează a fi prezentată până la 25.09.201816.1 Legea nr. 172/2018 (MO nr. 321–332/24.08.2018).

 

2 HG nr. 70/2018 (MO nr. 27–32/26.01.2018).

 

3 Vezi p. 61.

 

4 Legea nr. 187/2018 (MO nr. 336–346/07.09.2018).

 

5 Vezi p. 61.

 

6 Ordinul MF nr. 149/2018 (MO nr. 336–346/07.09.2018).

 

7 Ordinul MF nr. 150/2018 (MO nr. 347–357/14.09.2018).

 

8 Ordinul SFS nr. 456/2018 (MO nr. 347–357/14.09.2018).

 

9 HG nr. 830/2018 (MO nr. 321–332/24.08.2018).

 

10 Vezi p. 116.

 

11 Ordinul SFS nr. 427/2018 (MO nr. 336–346/07.09.2018).

 

12 Vezi p. 112.

 

13 Vezi p. 82.

 

14 Comunicatul informativ al SFS (www.sfs.md).

 

15 Ordinul MF nr. 152/2018 (MO nr. 358–364/21.09.2018).

 

16 Vezi p. 31.

 


   © "Contabilitate şi audit", 2019
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции