Сегодня: Субота 22 февраля 2020 | EUR: 19.1865 | USD: 17.7719
 
Резюме
Главная » Резюме

Customagic | добавлено 19.12.2019
Director Financiar/ Финансовый директор
În cazul în care:
-Vă doriți să vă realizați ambiția dvs profesională la maximum;
- doriți să căpătați experiență profesională muncind într-un Holding care este axat pe producție, import, distribuție, comerț cu amănuntul, și activitate în sfera Restaurante (care de altfel sunt foarte puține în țara noastră);
- vă doriți o activitate interesantă unde să puteți pune în practică cunoștințele în domeniul economic și financiar și abilitățile de analiză;

vă oferim:
- Angajare oficială;
- Salariu motivant (mărimea căruia va depinde de rezultatele interviului pe care îl veți susține);
- Compensarea cheltuielilor pentru convorbiri telefonice;
- Pachet social integral;
- Oportunități de dezvoltare profesională;
- Loc de muncă într-o companie stabilă pe piață;
- Lucru într-o echipă profesionistă;
- Condiții bune de muncă;
- Participarea la evenimente corporate;
- Atmosferă plăcută de lucru și colectiv prietenos;
dar și:
- Posibilitatea de a vă valorifica la maximum capacitatea de muncă, talentele și abilitățile;
- O experiență valoroasă garantată care vă va permite să deveniți un director financiar universal.

Responsabilități:
- analiza activității economico-financiare a întreprinderii;
- bugetare și planificare;
- optimizarea și minimizarea cheltuielilor;
- auditul intern;
- gestionarea relațiilor cu băncile și activitatea de creditare;
- elaborarea proiectelor de investiții și a planurilor de afaceri;
Cerințe:
- experiență de cel puțin 3 ani în poziția de expert în analiza financiară/manager;
- cunoștințe avansate de utilizare Excel și a principalelor programe de birou;
- cunoștințe în domeniul contabilității de gestiune, analizei economice, cunoașterea aplicației 1C (începînd cu versiunea 7.7 - 8.3), abilități de elaborare a modelelor financiare;
- experiență de cel puțin 2-3 ani în elaborarea proiectelor de investiții și analiza diverselor domenii de activitate a întreprinderii;
- cunoașterea și experiența în utilizarea practică a limbilor română și rusă (cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj);
- gîndire analitică, spirit de inițiativă, orientare către rezultate, abilități de lider, abilitatea de a negocia, abilitați de convingere, implicare puternică în activitatea companiei;
- responsabilitate, onestitate, potențial pentru dezvoltare personală, capacitatea de a face față situațiilor ieșite din comun, abilități de comunicare.
Expediați CV-ul la adresa electronică: hrcustomagic@gmail.com

---
В случае:
- Вы хотите достичь своих профессиональных амбиций по максимуму;
- вы хотите получить профессиональный опыт работы в холдинге, который сосредоточен на производстве, импорте, дистрибуции, розничной торговле и деятельности в сфере ресторанов (которых очень мало в нашей стране);
- вам нужна интересная деятельность, где вы можете применить на практике знания в области экономики и финансов и навыки анализа;

мы предлагаем вам:
- официальное трудоустройство;
- мотивирующая зарплата (размер которой будет зависеть от результатов собеседования);
- возмещение затрат на телефонные звонки;
- Интегральный социальный пакет;
- возможности профессионального развития;
- работа в стабильной компании на рынке;
- работа в профессиональной команде;
- хорошие условия труда;
- участие в корпоративных мероприятиях;
- Приятная рабочая обстановка и дружный коллектив;
но также:
- Возможность максимально использовать свою работоспособность, таланты и способности;
- Гарантированный ценный опыт, который позволит вам стать универсальным финансовым директором.

обязанности:
- анализ финансовой экономической деятельности предприятия;
- бюджетирование и планирование;
- оптимизация и минимизация затрат;
- внутренний аудит;
- управление отношениями с банками и кредитная деятельность;
- разработка инвестиционных проектов и бизнес-планов;

требования:
- опыт работы не менее 3 лет в должности эксперта / менеджера по финансовому анализу;
- Расширенные знания по использованию Excel и программ основного офиса;
- знания в области управленческого учета, экономического анализа, знание приложения 1С (начиная с версии 7.7 - 8.3), навыки разработки финансовых моделей;
- опыт работы не менее 2-3 лет в разработке инвестиционных проектов и анализе различных сфер деятельности компании;
- знание и опыт практического использования румынского и русского языков (знание английского языка является преимуществом);
- аналитическое мышление, инициативность, ориентация на результат, лидерские качества, умение вести переговоры, навыки убеждения, активное участие в деятельности компании;
- ответственность, честность, потенциал для развития личности, умение справляться с необычными ситуациями, навыки общения.

Присылайте свое резюме на электронный адрес: hrcustomagic@gmail.com
Контакты: E-mail: customagic-hr@mail.ru Telefon: 076059018
Customagic | добавлено 19.12.2019
Contabil
Sarcini de bază:
- Contabilizarea facturilor fiscale privind serviciile și materialele procurate;
- Contabilizarea mijloace fixe, materialelor;
- Contabilizarea produselor petroliere;
- Calculul foilor de parcurs;

Cerințe:
- Studii superioare-Contabilitate;
- Cunoașterea programului 1C 8.3, excel, word;
- Gândire analitică;
- Cunoașterea limbii romane și ruse;

Grafic de muncă L-V - 09:00 -18:00


Контакты: E-mail: customagic-hr@mail.ru Telefon: 076059018
Contabil Sef/ Главный бухгалтер Combinatul de carne din Bulboaca | добавлено 19.12.2019
Contabil Sef
Responsabilități:
1. Organizarea, verificarea și îndeplinirea corectă a rapoartelor contabile;
2. Evidența și verificarea documentației contabile;
3. Elaborarea și prezentarea rapoartelor;
4. Organizarea și asigurarea menținerii continuă a contabilității;
5. Controlul înregistrării operațiunilor economico-financiare ale întreprinderii;

Cerințe:
- Studii superioare în domeniul contabilității;
- Abilității bune în utilizarea PC și cunoștințe avansate a softului specializat (1Cv 7,8 Excel, etc);

Calități:
- Corectitudine, tenacitate, seriozitate în relațiile interpersonale de serviciu;
- Spirit analitic, atenție la detalii, acuratețe și transparență;
- Responsabilitate, perseverență, capacitate de învățare rapidă;
vă oferim:
- Angajare oficială;
- Salariu motivant (mărimea căruia va depinde de rezultatele interviului pe care îl veți susține);
- Transport din partea companiei;
- Pachet social integral;
- Oportunități de dezvoltare profesională;
- Loc de muncă într-o companie stabilă pe piață;
- Lucru într-o echipă profesionistă;
- Condiții bune de muncă;
- Participarea la evenimente corporate;
- Atmosferă plăcută de lucru și colectiv prietenos;

Trebuie să știi că Holdingul ,,Customagic” este specializat în producerea și distribuirea produselor alimentare, fiind unic de acest gen pe piața Republicii Moldova. Credem că putem oferi oportunități de dezvoltare candidaților, ulterior angajaților noștri.
Контакты: E-mail: customagic-hr@mail.ru Telefon: 076059018
Cristian Cristina | добавлено 19.04.2013
contabil
Contabil prin cumul, experienta de lucru- constructii, comert, turism. Cunoastrea buna PC, 1C7.7, Excel, Word.Limba rusa, engleza, greaca.
Контакты: cristiancristina78@mail.ru
Liuba | добавлено 11.09.2012
Servicii Resurse Umane si Protectia Muncii
Specialist Servicii Resurse Umane & Protectia muncii va pune la dispozitie servicii de consultanta in resurse umane, securitatea si sanatatea muncii.

Servicii de consultanta in domeniul resurselor umane
• Intocmirea Regulamentul de Ordine Interna;
• Intocmirea, incheierea si vizarea contractelor individuale de munca;
• Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar;
• Completarea carnetelor de munca ale salariatilor;
• Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca, etc.

Servicii de consultanta in domeniul protecţiei muncii

Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate a muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca
Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul de securitate si sanatate a muncii
Elaborarea planul de protectie si prevenire;
• Intocmirea fisilor personale de instruire in domeniu securitatii si sanatatii muncii;
• Intocmire registrelor conform legislatiei, etc.


tel. 069263920

Контакты: 069263920
Birca Alla (Bender) | добавлено 13.04.2012
бухгалтер, гл.бухгалтер
Дата рождения:13.11.1979(32г.)
Tелефон 068-78-39-55
E-mail: info910@yandex.ru
Образование-высшее экономич.(ULIM)бухгалтер
Опыт 10 лет
Знание языков: русский родной, румынский разговорный.
Знание программ: 1С бухгалтерия.
Цель: работа приходящего бухгалтера,по совместительству
Работаю дома и как приходящий.
Контакты: 068-78-39-55
maria | добавлено 23.03.2012
contabil sef
1.1968 г.р.замужем.Имею дочь 1990 г.р.,сын 1996 г.р.
2.Проживаю по адресу:or.Chisinau,str.P.Zadnipru

ОБРАЗОВАНИЕ:

1.коледж с/х - 1987 г.
2.аграрныи университет – 1995 г.
Специальность:бухгалтер и аудиторская деятельность

ТРУДОВАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ:

С 1997 г.- 14.09.2011 - гл.бухгалтер по трем с/х организациям /производство,комерц,услуги/
совместно с 2001-2002 бухгалтер в бюджете/примария /
по совместительству 2007-2008-комерческая фирма /услуги/
c 14.09.2011 по данное время – произ-во колбасных изделий
Готова приступить к работе ….

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:

Работаю с пр.1С-7/7, 1С-8,2 ; владею: Micr.Word ,Micr.off.Excel

Контакты: 069518755
Владимир | добавлено 05.02.2012
1С Программист
1С Программист.
Настройка, установка, обслуживание "1С:Предприятия".
Доработка "1С:Предприятия" под нужды заказчика.
1С Программист http://1c-md.com/
Контакты: 079000702
Tatiana | добавлено 28.01.2012
Contabil prin cumul
2007-2011 Colegiul financiar bancar "A.Diordita",specialitatea contabilitate, Academia de Studii Economice ,specialitatea contabilitate.Experienta de lucru : ajutor contabil la inteprindere.Caut lucru prin cumul (tinerea evidentei contabile,prezentarea darilor de seama la IFS si Fondul Social,alte functii contabile,tinerea evidentei computerizate-1C).Salariu de la 500 lei depinde de volumul de lucru .
Контакты: 079167403
Serghei | добавлено 25.07.2011
Contabil sef independent / Главный бухгалтер независимый
* Восстановление бухгалтерского учёта;
* Внедрение и сопровождение (обслуживание) бухгалтерских программ 1С Бухгалтерия 7.7.
Услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам. Стаж 14 лет в аудиторской компании.
Контакты: 060411660; 079842050
Чтобы добавить резюме, необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.

 
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
СЕМИНАРЫ

17.02.2020
Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare şi а Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în organizaţiile necomerciale pe anul 2019
27.02.2020
Особенности составления годового финансового отчета и Декларации о подоходном налоге за 2019 год. Применение налогового законодательства в 2020 году
17.03.2020
Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020
 
Календарь налогоплательщика
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса