Сегодня: Понедельник 15 августа 2022 | EUR: 19.8334 | USD: 19.2745
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 1998
Главная » Архив журнала » № 1, 1998 » НСБУ И КОММЕНТАРИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

Hotărîre cu privire la reforma contabilităţii

Întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 23 septembrie 1994 "Cu privire la Programul de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate şi statistică" şi în scopul constituirii informaţiei financiare care ar corespunde cerinţelor acceptate de practica internaţională, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se aprobă Concepţia reformei contabilităţii, conform anexei nr. 11

2. Se pune în sarcina Ministerului Finanţelor examinarea şi aprobarea standardelor naţionale de contabilitate, în conformitate cu programul prevăzut de Concepţia reformei contabilităţii.

3. Se recomandă Băncii Naţionale a Moldovei:

de comun acord cu Ministerul Finanţelor, să examineze şi să aprobe standardul naţional de contabilitate 30 "Dezvăluiri în rapoartele financiare ale băncilor şi altor instituţii financiare";

să elaboreze şi să aprobe, pînă la 1 ianuarie 1998, metodica trecerii la noul sistem de conturi şi rapoarte financiare bazat pe standardele naţionale de contabilitate pentru bănci şi alte instituţii financiare.

4. Ministerele şi departamentele:

vor aduce actele sale normative în corespundere cu cerinţele standardelor naţionale de contabilitate;

vor asigura pregătirea şi reciclarea cadrelor, conform noului sistem de contabilitate şi impozitare.

5. Ministrerul Invăţămîntului, Tineretului şi Sportului va organiza instruirea la specialităţile economice în conformitate cu cerinţele standardelor naţionale de contabilitate şi prevederile Codului fiscal.

6. Redacţia periodicului "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" va asigura publicarea standardelor naţionale de contabilitate într-o ediţie specială. Cheltuielile ce ţin de publicare vor fi achitate din fondul de rezervă al Guvernului.

7. Ministerul Finanţelor va elabora şi va aproba pînă la 1 ianuarie 1998, metodica trecerii la noul sistem de conturi şi rapoarte financiare bazat pe standardele naţionale de contabilitate.

8. Ministerele şi departamentele, întreprinderile şi organizaţiile, indiferent de forma de proprietate (cu excepţia instituţiilor bugetare), vor efectua trecerea la noul sistem de contabilitate şi rapoarte financiare, începînd cu luna ianuarie 1998, cu implementarea treptată a standardelor naţionale de contabilitate în ordinea publicării.

9. În legătură cu punerea în aplicare, începînd cu 1 ianuarie 1998, a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi a standardelor naţionale de contabilitate, se abrogă hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

 

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA                                       ION CIUBUC

Chişinău, 24 decembrie 1997.

Nr. 1187.

 

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 1187

din 24 decembrie 1997

 

Lista hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă, începînd cu 1 ianuarie 1998

1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 340 din 2 iunie 1993 "Despre aprobarea Regulamentului de bază cu privire la structura cheltuielilor de fabricare şi desfacere a producţiei (lucrărilor, serviciilor), incluse în preţul de cost şi modul de formare a rezultatelor financiare ale întreprinderilor" (Monitorul Oficial, 1993, nr. 6, art. 190).

2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 148 din 20 aprilie 1994 "Privind introducerea unor completări în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 340 din 2 iunie 1993" (Monitorul Oficial, 1994, nr. 4, art. 127).

3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 405 din 9 iunie 1994 "Despre introducerea unor modificări în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova".

4. Punctul 10 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 13 octombrie 1994 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asanarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor insolvabile" (Monitorul Oficial, 1994, nr. 13, art. 112), cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 692 din 24 iulie 1997 (Monitorul Oficial, 1997, nr. 56, art. 606).

5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 953 din 28 decembrie 1994 "Cu privire la operarea unor modificări în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 340 din 2 iunie 1993" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 7, art. 39).

6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 527 din 26 iulie 1995 "Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 340 din 2 iunie 1993" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 56-57, art. 440).

7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 615 din 4 septembrie 1995 "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 340 din 2 iunie 1993" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 61, art. 495).

8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 625 din 8 septembrie 1995 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind structura cheltuielilor şi modul de formare a rezultatelor financiare ale băncilor şi ale altor instituţii de credit" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 55, art. 436).

9. Punctele 1, 2 şi 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 342 din 21 iunie 1996 "Privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 52-53, art. 438).

10. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 575 din 24 octombrie 1996 "Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 340 din 2 iunie 1993" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 78-79, art. 626).

11. Punctul 14 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 477 din 26 mai 1997 "Cu privire la măsurile stringente de restructurare şi redresare financiară a întreprinderilor industriale" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 41-42, art. 444).

12. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 832 din 4 septembrie 1997 "Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 340 din 2 iunie 1993" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 72-73, art. 735).

_____________________________________________________

1 “Сoncepţia reformei contabilităţii” este publicată în “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 88-91 din 30 decembrie 1997, şi în revista “Contabilitate şi audit” nr. 3, 1997.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.