Сегодня: Субота 13 августа 2022 | EUR: 19.9217 | USD: 19.2760
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2017
Главная » Архив журнала » № 1, 2017 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Articolul 1. Punerea în aplicare

Titlul VIII al Codului fiscal se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2006.

 

Articolul 2. Modificarea actelor normative

Guvernul:

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VIII al Codului fiscal;

b) pînă la punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal:

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VIII al Codului fiscal;

– va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative a actelor normative care contravin titlului VIII al Codului fiscal.

 

Articolul 3. Dispoziţii tranzitorii

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele pentru resursele naturale, care au apărut pînă la 1 ianuarie 2006, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestora.

Alineatul (2) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

Preşedintele Parlamentului        Marian LUPU
Nr. 68-XVI. Chişinău, 5 mai 2005.

_________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 68-XVI din 05.05.2005 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială. Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.