Сегодня: Понедельник 16 мая 2022 | EUR: 19.7089 | USD: 18.9755
 
"Contabilitate şi audit" № 11, 2016
Главная » Архив журнала » № 11, 2016 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

privind acordarea scutirii personale la revenirea din concediul de maternitate

ÎNTREBARE: (29.1.4.6) Cum se vor acorda scutirea personală şi scutirea pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică în cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, aceasta revine din concediul de maternitate?

 

 

În conformitate cu prevederile art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menţionat.

Totodată, potrivit art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întruneşte cumulativ cerinţele stabilite la alin. (2) al articolului menţionat.

Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului sînt prevăzute în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Prin urmare, potrivit pct. 17 şi 18 din Regulamentul menţionat, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele certificatoare ale acestui drept. Modelul cererii este prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul menţionat. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Concomitent, potrivit pct. 48 din Regulamentul menţionat, în cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.

Astfel, ţinînd cont de faptul că angajata planifică să iasă din concediul de maternitate şi doreşte să beneficieze de scutirea personală şi scutirea pentru persoana întreţinută, aceasta are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere care va conţine informaţia referitoare la scutirile solicitate.

Totodată, prin depunerea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET 15), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 01.12.2015, contribuabilul va putea beneficia de cuantumul total al scutirilor la care are dreptul.

 

Ordinul IFPS nr. 860 din 05.09.2016

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.