Сегодня: Понедельник 16 мая 2022 | EUR: 19.7089 | USD: 18.9755
 
"Contabilitate şi audit" № 11, 2016
Главная » Архив журнала » № 11, 2016 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

privind impozitarea cadourilor, premiilor şi cîştigurilor în cadrul acţiunilor de publicitate

ÎNTREBARE: (29.1.7.2) Cum se impozitează venitul persoanei fizice, obţinut în formă de cadouri, premii, cîştiguri în cadrul desfăşurării de către întreprindere a acţiunilor de publicitate, care nu cad sub incidenţa noţiunii de campanie promoţională? Care sînt criteriile după care o campanie promoţională este calificată ca fiind anunţată public?

 

În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campania promoţională este modalitatea de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.

Dacă acordarea cadourilor, premiilor şi cîştigurilor în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător reprezintă rezultatul desfăşurării unei campanii promoţionale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, adică din fiecare cîştig, plătitorul de cîştig este obligat să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:

18 % din cîştigurile de la campaniile promoţionale, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10 % din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;

25 % din cîştigurile de la campaniile promoţionale, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile de la campaniile promoţionale, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10 % din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

În cazul în care acordarea cadourilor, premiilor şi cîştigurilor în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător nu reprezintă rezultatul desfăşurării unei campanii promoţionale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător reţin, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7 % din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal.

Totodată, potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997), accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodică, în serviciile cinematografice, video, informaţionale, cu folosirea reţelelor telefonice, telegrafice, telex, publicităţii exterioare, amenajarea locurilor de comerţ şi de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport şi pe trimiterile poştale.

Prin urmare, caracterul public al campaniei promoţionale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizată.

Ordinul IFPS nr. 1164 din 10.11.2016

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.