Сегодня: Понедельник 16 мая 2022 | EUR: 19.7089 | USD: 18.9755
 
"Contabilitate şi audit" № 3, 2017
Главная » Архив журнала » № 3, 2017 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată

ÎNTREBARE: (29.3.10) Urmează a se reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică efectuează plăţi în folosul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic?

 

În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7 % din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18.

Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7 % din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art. 20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.

Prin urmare, din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic nu urmează de a reţine în prealabil ca parte a impozitului o sumă în mărime de 7 %.

 

Ordinul nr. 358 din 09.03.2017

 

ÎNTREBARE: (29.3.1) Urmează a se reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare?

 

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 10 % din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

Potrivit art. 5 pct. 362) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul justiţiei este activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat.

Conform prevederilor legislaţiilor care reglementează activităţile desfăşurate de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat, aceştia sînt persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

Prin urmare, se constată că are loc o tranzacţie între o persoană fizică şi o persoană juridică.

Respectiv, din veniturile îndreptate în folosul persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei urmează a fi reţinut un impozit în mărime de 10 % (conform art. 901 alin. (3) al Codului fiscal).

 

Ordinul nr. 358 din 09.03.2017 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.