Сегодня: Пятница 30 сентября 2022 | EUR: 18.9917 | USD: 19.5520
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2017
Главная » Архив журнала » № 5, 2017 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

Privind deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale

ÎNTREBARE: (29.1.3.1.24) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plaţilor de stimulare sub formă de premii sau ajutoare materiale, care nu sînt legate de retribuirea muncii, acordate angajaţilor acestuia?

 

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (151) din Codul fiscal (în vigoare din 01.01.2017), se permite deducerea cheltuielilor efectuate de către contribuabili în decursul perioadei fiscale, prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15 % din fondul de retribuire a muncii.

Totodată, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea sindicatelor nr. 1129-XIV din 07.07.2000, patronul (administraţia), de comun acord cu sindicatele, prevede în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15 % din fondul de salarii pentru utilizarea lor, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă.

Astfel, prevederile art. 24 alin. (151) din Codul fiscal se extind doar asupra cheltuielilor care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

- sînt prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli;

- sînt suportate în scopuri stabilite în contractul colectiv de muncă.

În ceea ce priveşte deducerea cheltuielilor aferente calculării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii menţionam că acestea se vor permite la deducere în conformitate şi cuantumurile stabilite de legislaţie.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul completării Codului fiscal cu art. 24 alin. (151) prin Legea nr. 281 din 16  decembrie 2016, publicată în MO nr. 472–477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016]

Ordinul nr. 109 din 19.05.2017 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.