Сегодня: Пятница 30 сентября 2022 | EUR: 18.9917 | USD: 19.5520
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2017
Главная » Архив журнала » № 6, 2017 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

Privind aplicarea regimului fiscal IVAO

ÎNTREBARE: (29.1.11.4) Ce regim de impozitare (3 % sau 12 %) urmează să fie aplicat de către agenţii economici nou-creaţi?

 

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, agenţii economici menţionaţi la alin. (1) din articolul menţionat pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceştia s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.

Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, pentru subiecţii menţionaţi la lit. a) şi b) pînă la data de 25  aprilie, iar pentru subiecţii menţionaţi la lit. c) pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.

Prin urmare, agenţii economici care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit. Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.

 

Ordinul nr. 152 din 09.06.2017

 

ÎNTREBARE: (29.1.11.5) Ce regim de impozitare (3 % sau 12 %) urmează să fie aplicat de către agenţii economici care nu au înregistrat venit din activităţi operaţionale la situaţia din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?

 

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, agenţii economici menţionaţi la alin. (1) din articolul menţionat pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceştia, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu au obţinut venit din activitatea operaţională.

Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, pentru subiecţii menţionaţi la lit. a) şi b) pînă la data de 25  aprilie, iar pentru subiecţii menţionaţi la lit. c) pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.

Prin urmare, agenţii economici care nu  sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali care, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu au obţinut venit din activitatea operaţională pot alege regimul de impozitare. Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, pînă la data de 25 aprilie.

 

Ordinul nr. 152 din 09.06.2017

 

ÎNTREBARE: (29.1.11.12) Constituie obiect al impunerii pentru subiectul impunerii cu IVAO donaţia efectuată de către acesta?

 

În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală de declarare.

În scopul aplicării IVAO agentul economic urmează să determine obiectul impunerii prin aplicarea contabilităţii de angajamente ţinînd cont de prevederile legislaţiei contabile care reglementează tipurile de venituri ce se includ în activitatea operaţională.

În contabilitatea financiară, potrivit prevederilor SNC „Cheltuieli”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.  118 din 6  august 2013, valoarea activelor transmise cu titlu gratuit nu se contabilizează în componenţa veniturilor, dar se include în componenţa cheltuielilor financiare ale entităţii.

Totodată, agenţii economici care aplică regimul de impozitare în modul general stabilit şi care au făcut donaţie se consideră drept persoane care au obţinut venit potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) şi art. 40 alin. (4) din Codul fiscal.

Concomitent, menţionăm că capitolul 71 al titlului II din Codul fiscal nu prevede norme privind ajustarea obiectului impozabil, cu excepţia cazurilor de retur de marfă sau discountului (reducerii).

Prin urmare, prevederile art. 21 alin.  (4) şi art. 40 alin. (4) din Codul fiscal nu se extind în cazul agenţilor economici care aplică regimul IVAO şi respectiv donaţia nu  constituie obiect al impunerii cu IVAO.

 

Ordinul nr. 152 din 09.06.2017

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.