Сегодня: Пятница 30 сентября 2022 | EUR: 18.9917 | USD: 19.5520
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2017
Главная » Архив журнала » № 6, 2017 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

Privind modul de determinare a impozitului pe venit al angajaţilor agenţilor economici din domeniul IT

ÎNTREBARE: (29.1.8.36) Sînt în drept angajaţii să beneficieze de facilitatea la impozitul pe venit, stabilită la art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, dacă agentul economic (angajatorul) s-a înregistrat în decursul perioadei de gestiune?

 

Conform art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24  aprilie 1997 (în redacţia Legii nr. 281 din 16  decembrie 2016), se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2   salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;

b) ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50  % din venitul din vînzări;

c) posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr. 2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor  I   şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24  aprilie 1997 (în redacţia Legii nr.  281 din 16 decembrie 2016);

d) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;

e) angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art. 34 din Codul fiscal.

Prin urmare, angajaţii întreprinderilor nou-create în perioada de gestiune nu vor putea beneficia de facilitatea la impozitul pe venit, prevăzută la art. (24) alin.  (21) din Legea menţionată, deoarece nu se întrunesc cumulativ toate condiţiile menţionate, şi anume, agentul economic (angajatorul) nu a obţinut venit pentru anul precedent perioadei de gestiune.

[În temeiul explicaţiilor Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 14/3-13/157 din 18 mai 2017]

 

Ordinul nr. 155 din 12.06.2017

 

ÎNTREBARE: (29.1.8.38) Cum urmează a fi determinat venitul lunar impozabil pentru angajaţii care beneficiază de facilitatea stabilită la art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacţia Legii nr.  281 din 16 decembrie 2016)?

 

Conform art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24  aprilie 1997 (în redacţia Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016), se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1, dacă sînt întrunite condiţiile specificate în lege.

Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art.  15 lit. a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade (luni), limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.

Înlesnirea fiscală prevăzută la alineatul menţionat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.

De asemenea, potrivit art. 135 alin. (1) din Codul muncii, sistemul de salarizare, pe a cărui bază se determină salariile salariaţilor, se stabileşte prin lege sau prin alte acte normative, în corespundere cu forma juridică de organizare a unităţii, cu modul de finanţare şi cu caracterul activităţii acesteia.

Formele şi condiţiile de salarizare, precum şi mărimea salariilor în unităţile cu autonomie financiară, se stabilesc prin negocieri colective sau, după caz, individuale între angajator şi salariaţi sau reprezentanţii acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale angajatorilor, şi se fixează în contractele colective şi în cele individuale de muncă (art. 135 alin. (2) din Codul muncii).

Potrivit art. 137 alin. (1) din Codul muncii, angajatorul este în drept să stabilească diferite sisteme de premiere, de adaosuri şi sporuri la salariul de bază, alte plăţi de stimulare după consultarea reprezentanţilor salariaţilor. Sistemele indicate pot fi stabilite şi prin contractul colectiv de muncă.

Astfel, în scopul aplicării prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, la determinarea salariului lunar se va lua în calcul doar salariul calculat conform prevederilor contractului individual de muncă pentru luna respectivă, inclusiv adaosurile şi sporurile la salariul de bază dacă contractul de muncă prevede acordarea acestora.

Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade, angajatorul urmează să ţină evidenţa pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte, aplicînd separat limita venitului impozabil pentru venitul calculat per lună.

Acest principiu urmează a fi aplicat şi în cazul achitării salariului în avans, şi în cazul achitării indemnizaţiei pentru concediul anual de odihnă. În asemenea cazuri suma avansului sau indemnizaţiei va constitui venit obţinut pentru luna aferent căreia a fost calculată.

Impozitul pe venit se va calcula la momentul achitării prin metoda cumulativă.

[În temeiul explicaţiilor Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 14/3-13/157 din 18 mai 2017]

 

Ordinul nr. 155 din 12.06.2017
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.