Сегодня: Пятница 30 сентября 2022 | EUR: 18.9917 | USD: 19.5520
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2017
Главная » Архив журнала » № 6, 2017 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

Privind înregistrarea terenurilor agricole în calitate de subdiviziuni

ÎNTREBARE: (32.1.22) Este obligată Compania să înregistreze în calitate de subdiviziune terenurile agricole achiziţionate şi/sau luate în arendă, care sînt amplasate în aceeaşi comună în care îşi are sediul de bază?

 

În conformitate cu art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, subdiviziunea constituie o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.

Totodată, conform art. 8 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii.

Astfel, pornind de la cele menţionate, terenul agricol achiziţionat şi/sau luat în arendă, care este amplasat în aceeaşi comună în care îşi are sediul contribuabilul, urmează a fi declarat la organul fiscal de la locul de deservire sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea online a subdiviziunilor”, conform Clasificatorului tipurilor subdiviziunilor/obiectelor impozabile (anexa nr. 14 la Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 299 din 02.02.2012), cu tipul subdiviziunii 63 – teren cu destinaţie agricolă, care se va înregistra în cadrul subdiviziunii comunei respective.

 

Ordinul nr. 157 din 13.06.2017

 

ÎNTREBARE: (32.1.23) În cazul în care unul din terenurile agricole achiziţionate şi/sau luate în arendă este înregistrat în calitate de subdiviziune, este posibil de modificat caracteristicile terenului prin extinderea subdiviziunii asupra terenului agricol adiacent subdiviziunii, care este amplasat la o distanţă mai mare de subdiviziune, dar în cadrul aceleiaşi comune?

 

Conform pct. 61 din Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.  299 din 02.02.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor”, în cazul înregistrării subdiviziunilor/obiectelor impozabile, la cerere/constatare contribuabilul va anexa documentele confirmative ce atestă dreptul de proprietate, chirie, arendă, folosinţă ş.a.

În cazul cînd contribuabilul deţine mai multe contracte de arendă asupra pămîntului, acesta anexează la cerere o confirmare eliberată de către primărie în care se va indica suprafaţa de pămînt (ha).

Astfel, conform celor relatate, caracteristicile terenului prin extinderea subdiviziunii asupra terenului agricol adiacent subdiviziunii, care este amplasat la o distanţă mai mare de subdiviziune, dar în cadrul aceleiaşi comune, pot fi modificate şi contribuabilul este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre modificările corespunzătoare.

 

Ordinul nr. 157 din 13.06.2017 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.