Сегодня: Среда 23 июня 2021 | EUR: 21.3729 | USD: 17.9703
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2021
Главная » Архив журнала » № 5, 2021 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii mai

Precizările SFS privind modificările în legislaţia fiscală pe perioada
stării de urgenţă

 

Ca urmare a faptului că Hotărârea Parlamentului privind declararea stării de urgenţă nr. 49/2021 a fost recunoscută neconstituţională, după data de 28 aprilie 2021 SFS1 nu aplică prevederile referitoare la:

■ Programul de subvenţionare a dobânzilor şi Programul de rambursare a TVA;

■ prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi a termenului de stingere a obligaţiilor fiscale;

■ moratoriul asupra controalelor de stat planificate la agenţii economici la faţa locului, instituit anterior până la data de 30 mai 2021;

■ scutirea salariaţilor de impozitul pe venit, contribuţiile de ASSO, primele de AOAM şi permiterea angajatorilor să deducă în scopuri fiscale plăţile efectuate de către aceştia pentru vaccinarea anti COVID-19 a salariaţilor.

 

Termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de stingere a obligaţiilor fiscale poate fi prelungit

A intrat în vigoare Legea privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător nr. 62/20212. S-a stabilit că în anul 2021 termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a impozitelor, taxelor şi a altor plăţi obligatorii se prelungeşte pe perioada concediului medical al conducătorului (şi/sau al contabilului-şef) în legătură cu tratamentul infecţiei cauzate de virusul SARS-CoV-2.

 

Întreprinzătorii vor beneficia de consultanţă din partea organelor de control

A intrat în vigoare Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 59/20213. Noul art. 32 al Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 131/2012 extinde nomenclatorul acţiunilor care urmează a fi întreprinse de către organele de control pentru realizarea funcţiei de consultare. Concomitent cu procesul-verbal de control, prin care se constată o contravenţie, poate fi întocmit şi un plan de remediere conform noului capitol V1 din Codul contravenţional nr.  218/2008. În acest caz, sancţiuni contravenţionale, inclusiv complementare, nu se aplică până la expirarea termenului de remediere (30–90 de zile).

 

Prevederi noi privind impozitarea serviciilor prestate de sectorul HoReCa

A fost publicată Legea nr. 76/20214 care instituie impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităţilor atribuite la secţiunea I „Hoteluri şi restaurante” din CAEM. Astfel, pe perioada stării de urgenţă şi/sau pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică pentru serviciile nominalizate în legea menţionată se stabileşte cota TVA în mărime de 6 %. Noua normă fiscală intră în vigoare peste o lună de la data publicării ei.

 

Regulamentul cu privire la SIA „e-Factura” va fi modificat

Serviciul Fiscal de Stat a prezentat pentru consultare publică proiectul de ordin5 care prevede modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr.  317/2020. Regulamentul se completează cu formularul „Confirmare de către cumpărător a acceptului privind anularea facturii fiscale emise prin SIA «e-Factura»”.

 

Subvenţionarea locurilor de muncă este reglementată

A intrat în vigoare Regulamentul privind subvenţionarea locurilor de muncă6 care prevede procedura de acordare a subvenţiilor angajatorilor care au angajat:

■ persoane care pe o perioadă de cel puţin 12 luni precedente lunii de angajare nu  au avut venituri salariale;

■ persoane cu dizabilităţi.

Serviciul Fiscal de Stat a lansat7 pe pagina web motorul de căutare care permite verificarea în regim online a persoanelor care pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive precedente lunii de angajare nu au fost beneficiari ai veniturilor salariale. Ghidul video de utilizare a motorului de căutare menţionat poate fi vizualizat pe www.sfs.md.

Comentarii detaliate privind acest subiect sunt oferite în prezentul număr al revistei8.

 

Noi subiecţi, obiecte şi cote ale contribuţiilor în Fondul Viei şi Vinului

La 14 mai 2021, au intrat în vigoare modificările9 operate în Legea viei şi vinului nr. 57/2006. Acestea vizează în special art. 323 care reglementează modul de formare şi gestionare a Fondului Viei şi Vinului:

■ în componenţa subiecţilor contributori sunt incluşi exportatorii de struguri proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin şi exportatorii de must (alin. (4));

■ sunt eliberaţi de plata contribuţiilor obligatorii producătorii de vin materie primă şi de distilate de origine vitivinicolă produse şi comercializate în Republica Moldova şi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de materie primă alin. (41));

■ sunt reglementate obiectele impunerii cu contribuţie obligatorie: livrarea materialului săditor viticol de soiuri pentru vin; livrarea la export a strugurilor proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin şi a tuturor categoriilor de must; livrarea vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate; livrarea produselor obţinute pe bază de vin alin. (42));

■ sunt modificate unele cote ale contribuţiilor obligatorii: 35,0 lei (în loc de 30,0 lei) per tonă exportată de struguri proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin, precum şi de must de toate categoriile; 1,2 lei (în loc de 1,6 lei) per litru de alcool absolut comercializat de produs obţinut pe bază de vin cu concentraţia alcoolică de cel puţin 25 % vol. (alin. (5));

■ obligativitatea de plată a contribuţiei o au toţi subiecţii contributori, rezidenţi ai Republicii Moldova, şi survine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export (alin. (6));

■ declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se va efectua până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare (anterior – în termen de până la 120 de zile din ziua eliberării facturii fiscale) (alin. (7)).

 

Unele taxe locale pentru municipiul Chişinău vor fi micşorate

Consiliul municipal Chişinău a prezentat pentru consultări publice proiectul de decizie10 privind operarea unor modificări în Decizia nr. 25/1 din 29.12.2020, prin care au fost aprobate şi puse în aplicare taxele locale pentru anul 2021. Proiectul are drept scop excluderea cazurilor în care cotele taxelor stabilite de Consiliu depăşesc cotele maxime prevăzute în anexa la titlul VII din CF. Cotele noi ale taxelor locale, cu unele excepţii, se preconizează să fie aplicate de la 1 ianuarie 2021.2 MO nr. 122–128/21.05.2021.

 

3 MO nr. 122–128/21.05.2021.

 

4 MO nr. 122–128/21.05.2021.

 

6 Vezi p. 104.

 

8 Vezi p. 8.

 

9 Prin Legea nr. 47/2021 (MO nr. 117–121/14.05.2021).

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.