Сегодня: Пятница 19 августа 2022 | EUR: 19.5593 | USD: 19.2305
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2021
Главная » Архив журнала » № 6, 2021 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iunie

Cum poate fi prelungit termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de stingere a obligaţiilor fiscale

 

A intrat în vigoare Regulamentul privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător, aprobat prin Ordinul SFS nr. 291/20211, care stabileşte, în condiţiile Legii nr. 62/2021, modalitatea de prelungire a termenului menţionat mai sus:

facilitatea dată se acordă în cazul în care, la data-limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de stingere a obligaţiilor fiscale, conducătorul entităţii (şi/sau contabilul-şef) s-a aflat în concediul medical în legătură cu tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2;

prelungirea termenului se va solicita prin expedierea cererii cu semnătura olografă/electronică a contribuabilului şi a documentelor aferente (copia certificatului medical, confirmarea eliberată de medicul de familie) la adresa electronică instituţională a SFS: mail@sfs.md;

urmare a recepţionării cererii şi a documentelor anexate va fi verificată corectitudinea datelor incluse în cerere, în special termenul prelungit care este solicitat pentru onorarea obligaţiilor menţionate ale contribuabilului (acesta nu   va depăşi 30 de zile de la data-limită de raportare);

după înlăturarea motivelor care iniţial au condus la neîntrunirea condiţiilor prevăzute de lege, contribuabilul poate depune repetat cererea dacă se încadrează în termenul legal stabilit.

 

Noi reglementări privind achiziţiile sectoriale

La data de 26 iunie 2021, a intrat în vigoare Legea privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale nr. 74/20202. Aceasta se aplică contractelor de achiziţii de bunuri, lucrări sau servicii a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât următoarele limite:

pentru contractele de achiziţii de bunuri şi servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii – 800 mii de lei;

pentru contractele de achiziţii de lucrări – 2 milioane de lei;

pentru contractele de achiziţii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 la Lege – 1 milion de lei.

Contractele de achiziţii sectoriale a căror valoare estimată nu depăşeşte pragurile menţionate mai sus se reglementează de Guvern.

Pentru aplicarea în practică a prevederilor Legii nr. 74/2020, Ministerul Finanţelor a iniţiat3 elaborarea proiectului hotărârii de Guvern prin care vor fi aprobate normele metodologice respective.

 

Procedura de lichidare a contribuabililor inactivi va fi modificată

Ministerul Finanţelor a elaborat şi a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern4 prin care va fi aprobat un regulament nou. Acesta stabileşte modalitatea transmiterii de către SFS în adresa IP „Agenţia Servicii Publice” a informaţiei despre persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali inactivi care sunt pasibili radierii din oficiu, contribuabilii ale căror obligaţii fiscale au fost stinse simplificat prin scădere, precum şi a listei fondatorilor cărora li se va refuza înregistrarea unei noi persoane juridice în decursul a 3 ani de la data radierii din Registrul de stat.

 

Contribuţiile obligatorii în Fondul Viei şi Vinului: formular nou al dării de seamă

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat5 formularul dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (CFV 21), precum şi modul de completare şi de prezentare a acestuia. Dintre prevederile principale menţionăm următoarele:

darea de seamă CFV 21 urmează a fi prezentată trimestrial (nu pentru 4 luni ca darea de seamă precedentă);

declararea contribuţiilor obligatorii conform noului formular se va efectua începând cu 14 mai 2021. Prima perioadă de raportare va fi 14 mai – 30  iunie, iar termenul de prezentare – 25 iulie 2021;

în privinţa obiectelor impozabile, pentru care documentele aferente tranzacţiilor au fost emise până la data de 14 mai, declararea contribuţiilor obligatorii se va efectua până la 25 septembrie pentru perioada 1 mai – 31 august 2021, conform formularului aprobat prin Ordinul SFS nr. 423/2020.

 

Noi regulamente privind echipamentele de casă şi de control

Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă şi de control a aprobat6 câteva regulamente noi, inclusiv Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă şi de control şi Sistemul informaţional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”. Acesta este destinat furnizorilor de ECC pentru a face configurările necesare în vederea transmiterii datelor din ECC către SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” pentru următoarele genuri de activitate: comerţ şi prestarea serviciilor; comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate; schimb valutar în numerar cu persoane fizice; organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc; transport rutier de persoane în regim de taxi.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.