Сегодня: Воскресение 19 сентября 2021 | EUR: 20.7694 | USD: 17.6521
 
"Contabilitate şi audit" № 8, 2021
Главная » Архив журнала » № 8, 2021 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii august

Modalitatea de declarare a TVA: reglementări noi

 

Au intrat în vigoare modificările referitoare la modul de completare a anexei TVA FACT, operate1 în Ordinul IFPS nr.  1164/20122. Acestea vizează subiecţii impozabili cumpărători (beneficiari) de servicii, energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, precum şi de produse petroliere, specificaţi în art. 102 alin. (12) din CF.

Subiecţii respectivi au, la alegere, două opţiuni de declarare a facturilor fiscale eliberate de către furnizorii bunurilor/serviciilor menţionate (pentru care, potrivit art. 102 alin. (12) din CF, cumpărătorii îşi pot exercita dreptul la deducerea TVA):

- în perioada fiscală în care acestea au fost primite; sau

- în perioada fiscală în care au avut loc livrările.

În afară de aceasta, SFS concretizează că persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei în vigoare sunt obligate să prezinte declaraţia privind TVA dacă au procurat pe teritoriul Republicii Moldova:

■ proprietate de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate, înregistrate ca plătitori de TVA;

■ proprietate gajată, ipotecată, precum şi sechestrată de la întreprinderile înregistrate în calitate de plătitori de TVA (subiecţii impozabili specificaţi în art.  94 lit. f) din CF).

 

Formularul tipizat IALS 21
va fi ajustat

Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat pentru consultări publice3 proiectul de ordin ce prevede operarea unor modificări în Ordinul MF nr. 95/2020 prin care a fost aprobat formularul tipizat IALS 214 şi modul de completare a acestuia. Astfel, va fi eficientizat schimbul de informaţii cu ţările respondente în ceea ce priveşte veniturile cetăţenilor acestor state, obţinute pe teritoriul Republicii Moldova, şi veniturile cetăţenilor Republicii Moldova, obţinute pe teritoriul altor state.

Modificările propuse în proiect prevăd următoarele:

■ col. 7 din formularul tipizat IALS 21 va avea denumirea „Codul ţării al cărei cetăţean este beneficiarul plăţii” (în prezent – „Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare”);

■ codul ţării al cărei cetăţean este beneficiarul plăţii se va indica în col. 7 conform Clasificatorului codurilor ţărilor lumii (noua anexă nr. 3 la Ordinul MF nr. 95/2020). Această coloană nu se va completa în cazul în care beneficiarul plăţii este cetăţean al Republicii Moldova. Dacă beneficiarul plăţii deţine două sau mai multe cetăţenii, se va indica cetăţenia cu care acesta s-a manifestat în cadrul raporturilor de muncă sau civile.

Potrivit proiectului, ordinul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Modul de aplicare a conturilor contabile va fi ajustat

Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat pentru consultări publice5 proiectul de ordin care prevede operarea unor modificări în Ordinul MF nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile. Aceste modificări prevăd:

■ ajustarea prevederilor Planului general de conturi la prevederile SNC „Creanţe şi investiţii financiare” privind reflectarea cheltuielilor şi veniturilor din deprecierea şi ieşirea investiţiilor financiare, conturile 714 şi 721, 612 şi 621 fiind substituite, respectiv, cu conturile 722 şi 622;

■ concretizarea nomenclatorului conturilor care corespondează cu contul 316 la intrarea/majorarea patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate.

 

Vor fi modificate unele SNC

Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat pentru consultări publice6 proiectul de ordin care prevede operarea unor modificări în Ordinul MF nr. 118/2013 privind aprobarea SNC. Elaborarea proiectului este condiţionată de necesitatea efectuării unor corectări şi eliminarea neconcordanţelor în aplicarea prevederilor SNC.

Modificările preconizate în Ordinul MF nr. 118/2013 prevăd, în special, următoarele:

■ excluderea din SNC ,,Prezentarea situaţiilor financiare” (pct. 143 şi 161) şi din anexa 5 (pct. 2 subpct. 4)) la SNC „Cheltuieli” a sintagmei ,,cu excepţia costurilor privind dobânzile aferente contractelor de leasing la locatar şi contractele de microfinanţare”, întrucât costurile respective sunt prevăzute în alte puncte ale standardelor menţionate;

■ excluderea din SNC „Contracte de leasing” a pct. 52 care stabileşte componenţa informaţiilor suplimentare ce urmează a fi prezentate în situaţiile financiare complete ale locatorului. Această modificare se explică prin faptul că astfel de informaţii se conţin în pct. 51 din standardul menţionat;

■ substituirea în SNC „Venituri” (pct. 31 şi pct. 311 subpct. 2)) şi în SNC „Cheltuieli” (pct. 311 subpct. 2)) a sintagmei „titluri de datorii” cu sintagma „titluri de creanţe”, deoarece acestea din urmă se referă la investiţiile financiare, dar nu la datorii, cum era prevăzut în redacţia iniţială.1 Ordinul SFS nr. 428/2021 (vezi p. 109).

 

2 Cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.

 

4 Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.