Сегодня: Понедельник 5 декабря 2022 | EUR: 20.6519 | USD: 19.5984
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2011
Главная » Архив журнала » № 5, 2011

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
Andrei APOSTU, Andrei MANTEA
Dezbateri şi opinii pe forum.contabilitate.md

Prezentul articol este o trecere în revistă a subiectelor discutate pe forum.contabilitate.md în lunile martie-aprilie 2011

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Victoria DOLGHI
Unele aspecte ale aplicării prevederilor Legii cu privire la comerţul interior

La 22 aprilie 2011 a intrat în vigoare Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010. Aceasta conţine reglementări noi în privinţa modului de desfăşurare a comerţului cu ridicata şi amănuntul. În prezentul articol, sub formă de răspunsuri la întrebări, sînt dezvăluite principalele aspecte ce ţin de aplicarea prevederilor legii menţionate

Людмила МИЦОВА (ГРОПА), Стелла ГУЦУ
О местных сборах в 2011 году в муниципиях Кишинэу и Бэлць

В данной статье представлена информация о ставках местных сборов и о льготах, действующих начиная с 1 января 2011 года в соответствии с решениями муниципальных советов Кишинэу и Бэлць

Игорь СТАВИНСКИЙ
О зачете НДС при изменении таможенного обязательства по импортируемым товарам после их выпуска в свободное обращение

В данной статье рассмотрены случаи и порядок корректировки сумм НДС на импорт на основании констатирующего акта, составленного таможенным органом после выпуска товаров в свободное обращение

О зачете НДС по приобретениям, стоимость которых не вычитается согласно положениям раздела II НК

Нередко в налоговой практике имеют место случаи, когда налоговыми органами не принимаются к зачету суммы налога на добавленную стоимость по осуществленным приобретениям ввиду того, что согласно положениям раздела II НК расходы по этим приобретениям не признаются как обычные и/или необходимые расходы. Данная практика не всегда имеет под собой законную основу. В связи с этим автор данной статьи рассматривает отличия между правилами вычета расходов и условиями, которые должны соблюдаться для отнесения НДС на зачет

Людмила ЛАПИЦКАЯ, Павел ТОСТОГАН
Об увеличении уставного капитала за счет конвертирования обязательств по займам

Одним из источников увеличения уставного капитала являются обязательства перед акционерами (участниками) и другими кредиторами, в частности, обязательства по займам. В данной статье рассмотрены юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты конвертирования задолженности общества по займам в акции акционерных обществ или в доли обществ с ограниченной ответственностью

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь СТАВИНСКИЙ
о применении ставки НДС к стоимости транспортных услуг, сопряженных с поставкой товаров
об обложении акцизами крепких алкогольных напитков, вывезенных из акцизного помещения до 4 апреля 2011 года
Veronica VRAGALEVA
privind eliberarea facturii fiscale la transmiterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova în zona economică liberă
privind stabilirea momentului eliberării facturii fiscale pentru livrările efectuate prin intermediul cardurilor corporative
privind trecerea în cont a TVA la importul de mărfuri care sînt parţial comercializate şi parţial transmise cu titlu gratuit în scopul promovării vînzărilor
Aliona TIMOFEENCO
privind determinarea bazei valorice a mijlocului fix
Parascovia CEBOTARENCO, Olga GOLBAN
privind lipsa dreptului la restituirea TVA aferentă investiţiilor efectuate în oraşul Sîngera
privind impozitarea serviciilor de proiectare a reparaţiei unui cuptor industrial acordate de către un nerezident
privind impozitarea donaţiilor persoanelor fizice sub formă de colete alimentare
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН
об обложении подоходным налогом беспроцентного кредита учредителю-администратору компании
о критериях отнесения больниц к публичным учреждениям и о налогообложении пожертвований в их адрес
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind anularea amenzii conform art. 260 alin. (2) din Codul fiscal
privind autentificarea semnăturii conducătorului gospodăriei ţărăneşti pe factura fiscală şi dările de seamă fiscale
privind determinarea penalităţii pentru neplata impozitului pe venit pînă la data de 31 martie 2011
privind prezentarea Declaraţiei VEN 08 în cazul înregistrării întreprinderii individuale ca plătitor de TVA începînd cu 1 noiembrie 2010
Jana CIBOTARU
privind acordarea scutirii persoanei întreţinute care îşi face studiile superioare de masterat peste hotarele Republicii Moldova
privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice în cazul donării activului primit cu titlu de moştenire
privind nereţinerea la sursa de plată a impozitului în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul cabinetului avocatului
privind consecinţele fiscale ale efectuării cheltuielilor de delegaţii în favoarea unor persoane fizice care nu sînt salariaţi
Alexei SOCHIRCA
privind modificările care urmează să fie operate în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
privind aplicarea MCC de către organizaţiile de microfinanţare
Алексей СОКИРКА
об оплате безналичным путем товаров, приобретаемых оптовыми коммерсантами
о неправомерности наложения штрафных санкций за отсутствие Информации о выручке предприятия
Tatiana COVALCIUC, Oxana VOLOŞENCO
privind atribuirea activităţii de antreprenoriat desfăşurată în baza patentei de întreprinzător la comerţul cu amănuntul
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
Социальное и медицинское страхование в 2011 году

В статье раскрыты особенности исчисления взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного медицинского страхования в 2011 году

Stela GLADEI
privind particularităţile achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate în sumă fixă în anul 2011
privind modul de anulare a datoriilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
privind răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Татьяна ГРИНИК
НДС на импорт услуг - новые аспекты

4 апреля 2011 года вступил в силу Закон № 48 от 26.03.2011 года, которым внесены изменения в Налоговый кодекс. В частности, изменился порядок применения НДС на импорт услуг. Данная статья знакомит читателей с новыми правилами уплаты НДС на импорт услуг, а также с некоторыми проблемами, возникшими в связи с изменением режима налогообложения этих операций

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Viorel MELNIC, Eduard SÎRBU
Aplicarea la frontieră a măsurilor de protecţie a proprietăţii intelectuale

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. h) din Codul vamal în atribuţiile organelor vamale, pe lîngă alte atribuţii funcţionale, intră şi lupta împotriva încălcărilor reglementărilor vamale care se referă la trecerea peste frontiera vamală a obiectelor de proprietate intelectuală. Prin urmare, legislaţia vamală în vigoare conţine o serie de reglementări speciale, care se referă la mecanismul de protecţie la frontieră a proprietăţii intelectuale sau, mai bine zis, la acţiunile organelor vamale în vederea combaterii cazurilor de trecere peste frontiera de stat a mărfurilor care afectează proprietatea intelectuală protejată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Prezentul articol examinează prevederile legale referitoare la acest capitol şi prezintă situaţia existentă în domeniu în Republica Moldova.

Эдуард СЫРБУ
о процедуре помещения в уставный капитал станка, ввезенного в режиме временного ввоза
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
О налоговой нагрузке по поставкам для ликвидации последствий наводнения лета 2010 года

В соответствии с положениями Закона № 191 от 15.07.2010 г. не облагаются налогом на добавленную стоимость товары, работы и услуги, предназначенные для ликвидации последствий наводнений лета 2010 года. Автор данной статьи выносит на обсуждение некоторые проблемы, возникающие в связи с применением положений данного закона на практике

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2011 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на апрель 2011 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса