Сегодня: Вторник 29 ноября 2022 | EUR: 20.2669 | USD: 19.3488
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 4, 2012
Главная » Архив журнала » № 4, 2012

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Людмила АБЛИНА
О доходах в виде роялти и порядке их налогообложения

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с использованием прав на объекты интеллектуальной собственности, с налогообложением доходов, полученных резидентами и нерезидентами в виде роялти, а также с порядком отражения таких доходов в налоговой отчетности

Liudmila MIŢOVA (GROPA), Stela GUŢU
Unele aspecte privind impozitarea bunurilor imobiliare în anul 2012

Prezentul articol falimiliarizează cititorii cu modificările introduse în Titlul VI din Codul fiscal şi Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal în ceea ce priveşte modul de aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2012

Jana CIBOTARU
Modul de restituire a impozitului pe venit reţinut în plus

În prezentul articol se examinează procedura de restituire persoanelor fizice a impozitului pe venit reţinut în plus din salariu

Ион ПРИСЭКАРУ
Командировочные расходы – актуальный взгляд

В данной статье комплексно рассмотрены расходы, связанные с откомандированием работников в пределах республики и в другие страны, в соответствии с Положением об откомандировании работников субъектов Республики Молдова, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова №10 от 05.01.2012 г. Также рассматриваются вопросы, возникающие при отражении командировочных расходов в бухгалтерском учете и их налогообложении

Игорь СТАВИНСКИЙ
Новое в порядке применения НДС

Данная статья знакомит читателей с изменениями, которые были внесены в Раздел III Налогового кодекса в 2012 году

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь СТАВИНСКИЙ
о возмещении НДС по капитальным инвестициям в нематериальные активы
о невозмещении НДС по последующим капитальным вложениям, улучшающим состояние долгосрочных активов
о возмещении НДС при приобретении тракторов и грузовых автотранспортных средств
о неприменении штрафа за несвоевременную выписку налоговой накладной по факту возврата товаров
о неотражении в журнале учета вывоза продукции из акцизного помещения поставок товаров, исключенных из категории подакцизных
о начислении акциза отечественными производителями азота и кислорода в момент их вывоза из акцизного помещения
о сроке возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)
об отражении в декларации об акцизах аннулирования акциза по возвращаемому товару, выведенному из категории подакцизных
об обложении НДС по стандартной ставке услуг по грузоперевозкам из ЗСП
об обложении НДС поставок услуг по фотокопированию периодических изданий
о праве на зачет НДС по услугам, приобретенным для осуществления поставок, освобожденных от НДС после 3 апреля 2012 года
Vasile BUCUR, Iuliana ŢUGULSCHI
privind plata dividendelor intermediare
privind plata dividendelor sub formă de acţiuni sau cote-părţi
privind cheltuielile rezultate din transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în cazul cînd valoarea totală a acestora este semnificativă
Людмила АБЛИНА
о неудержании подоходного налога при оплате услуг адвоката
о налогообложении предметов с логотипом фирмы, распространяемых в рекламных целях
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor ce ţin de delegare
privind deducerea cheltuielilor pentru diurnă şi cazare suportate de persoanele care execută lucrări şi prestează servicii în conformitate cu contractul încheiat
privind facilităţile de care beneficiază angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe
privind reţinerea impozitului la sursa de plată de la întreprinderile care utilizează regimul de impozitare la cota de 3%
privind nereţinerea la sursa de plată a impozitului în mărime de 15% din royalty achitat unui agent economic care utilizează regimul de impozitare IVAO
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
о налогообложении дивидендов плательщиками НДОД
о незачете плательщиками НДОД налога, удержанного за рубежом с выплат за аренду
о корректировке Отчета по форме IRV 09 при возврате дивидендов, выплаченных авансом
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind aplicarea sancţiunilor pentru depistarea excedentului de mijloace băneşti în casierie
Alexei SOCHIRCA
privind utilizarea bonurilor de plată în cazul decontărilor băneşti în numerar
privind informaţia cuprinsă în anunţurile de atenţionare
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
об уплате взносов ОГСС в случае превышения выплат из бюджета государственного социального страхования над суммой начисленных взносов
об обязательствах патентообладателя-учредителя ИП перед бюджетом государственного социального страхования
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
Порог регистрации плательщиков НДС и расходы по рекламным акциям

В данной статье рассматривается проблема включения расходов по рекламным акциям в общий объем поставок при определении превышения порога регистрации в качестве плательщика НДС

Вероника ВРАГАЛЕВА
Об облагаемой стоимости облагаемых поставок на предприятиях общественного питания

Автор данной статьи выносит на обсуждение проблему определения себестоимости продаж товаров и продукции собственного производства на предприятиях общественного питания в целях соблюдения положений части (4) статьи 97 Налогового кодекса

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Alexandru NEDERIŢA, Tatiana PRISACAR
Corespondenţa conturilor contabile în organizaţiile necomerciale: operaţiuni tipice şi comentarii la acestea (continuare, începutul vezi în nr. 7, 9, 11 şi 12/2011)

În revista „Contabilitate şi audit” nr. 11 şi 12/2011 au fost prezentate şi comentate formulele contabile pentru evidenţa veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale. În prezentul articol se examinează formulele contabile aferente operaţiunilor de intrare şi de ieşire a stocurilor, care constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare de evidenţă în organizaţiile necomerciale

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Татьяна ГРИНИК
Об импорте имущества для внесения в уставный капитал

В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся осуществления таможенного надзора над имуществом, внесенным в качестве вклада в уставный капитал, источников приобретения данного имущества и вычета расходов, связанных с осуществлением данного вклада

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на май 2012 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на март 2012 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса