Сегодня: Понедельник 5 декабря 2022 | EUR: 20.6519 | USD: 19.5984
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2014
Главная » Архив журнала » № 12, 2014

ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА, Елена ТАБАН
О порядке формирования показателей вступительного баланса при переходе на Общий план счетов

В соответствии с Приказом министра финансов № 166 от 28.11.2013 г. хозяйствующие субъекты, которые еще не перешли на Общий план счетов бухгалтерского учета и новые НСБУ, обязаны это сделать с 01.01.2015 г. В статье рассмотрены основные подготовительные работы, которые необходимо произвести в связи с переходом на новые НСБУ

Елена ЯВОРСКАЯ
Здание, переданное в операционный лизинг: основное средство или инвестиционная недвижимость?

При переходе на новые НСБУ возникает вопрос о переводе зданий, предназначенных для передачи в операционный лизинг, из учетной категории основных средств в категорию инвестиционной недвижимости. В статье рассмотрены различия между основными средствами и инвестиционной недвижимостью с точки зрения бухгалтерского учета и налогообложения, а также случаи, когда здание необходимо перевести из одной категорию в другую

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Contabilizarea operaţiunilor de procurare a combustibilului în baza cardurilor corporative valorice

Prezentul articol reprezintă o continuare a articolului publicat în revista „Contabilitate şi audit” nr. 11/2014 şi are drept scop elucidarea anumitor aspecte ce ţin de preţul la care pot fi contabilizate produsele petroliere pe parcursul lunii şi a modului de reflectare a reducerilor de preţ aferente acestor produse, acordate de către furnizor la finele lunii

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
о неприменении НДС по услугам нерезидента, поставляемым представительству резидента Румынии на территории Республики Молдова
о применении НДС при приобретении резидентом ЗСП консультационных услуг у нерезидента Республики Молдова
о праве на возмещение НДС от полной стоимости осуществленной инвестиции при ее последующем субсидировании
о моменте возникновения права на зачет НДС по электронной налоговой накладной, сгенерированной и подписанной в разные налоговые периоды
Igor LAZARI
privind transmiterea materialelor publicitare cheltuielile cărora se includ în costul serviciilor finite, fără aplicarea prevederilor art. 95 alin. (2) lit. c) din CF
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind determinarea plafonului pentru înregistrarea în calitate de subiect impozabil cu TVA după anularea statutului de plătitor de TVA
privind impozitarea veniturilor obţinute de către întreprinzătorii individuali
privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice la vînzarea cotei-părţi în capitalul social
privind regimul de impozitare a asociaţiilor obşteşti
privind declararea veniturilor achitate în folosul nerezidentului şi a impozitului pe venit reţinut din acestea
privind impozitarea plăţilor efectuate în folosul persoanelor fizice nerezidente pentru serviciile de perfecţionare a cadrelor prestate pe teritoriul Republicii Moldova
privind aplicarea amenzii pentru depăşirea limitei adaosului comercial la mărfurile social importante
privind neaplicarea sancţiunilor la acordarea împrumuturilor în numerar în sumă mai mare de 100 000 lei
Людмила АБЛИНА
о налоговых аспектах возмещения остаточной стоимости неиспользованных объемов нефтепродуктов
о корректировке налогового отчета IRV14 (IRV 09) при возврате аванса за имущественный наем
о представлении хозяйствующими субъектами сферы IT информации о зарплате и подоходном налоге своих работников
о порядке заполнения Информации об иждивенцах (приложение к налоговому отчету IALS14)
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
о вычете расходов, связанных с выплатой пособий по временной нетрудоспособности
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Alexei SOCHIRCA
Cardul de plată – instrument de plată fără numerar

Prezentul articol familiarizează cititorii cu tipurile cardurilor de plată care pot fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova

 

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
об основе для исчисления пособия по материнству лицам, работающим на условиях неполного рабочего дня
об источнике финансирования и порядке выплаты пособия по уходу за больным ребенком
о порядке медицинского страхования неработающей многодетной матери
об обязательном медицинском страховании учредителей ООО, не работающих по индивидуальному трудовому договору
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
об исчислении взносов ОГСС и ОМС из пособий, выплаченных на период технического простоя предприятия
Клара СОРОЧАН
Об особенностях заполнения деклараций застрахованных лиц, получающих пособия по социальному страхованию

В ходе модернизации услуг, предоставляемых Национальной кассой социального страхования, будет автоматизирован процесс назначения пособий семьям с детьми. В статье рассмотрены изменения, которые предполагаются в порядке декларирования взносов ОГСС для назначения пособий социального страхования

 

Clara SOROCEAN
Modificarea termenelor de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate

Prezentul articol familiarizează cititorii cu modul de declarare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2015, ţinînd cont de modificările operate în Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 prin Legea nr. 160 din 18.07.2014 publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 223–230 din 8 august 2014

 

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Operaţiuni privind recuperarea creanţelor: aspecte contabile şi fiscale

Adesea agenţii economici se confruntă cu dificultăţi ce ţin de recuperarea creanţelor. În astfel de cazuri, entitatea, în calitate de creditor, din lipsă de numerar, nu poate plăti propriilor creditori şi este nevoită să se îndatoreze cu dobînzi împovărătoare ori, în cel mai rău caz, poate deveni insolvabilă. În prezentul articol sînt examinate problemele de ordin contabil şi fiscal pe care le întîmpină agenţii economici în procesul de recuperare a creanţelor şi care pot fi soluţionate prin apelarea la serviciile unei companii specializate în acest domeniu sau prin cesiunea creanțelor unei alte persoane

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Любовь МУРСА
О новом Классификаторе занятий Республики Молдова

Приказом Министерства труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова
№ 22 от 03.03.2014 г.  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 120–126 от 23 мая 2014 года) был утвержден Классификатор занятий Республики Молдова (CORM 006-14). Данный Классификатор приходит на смену Классификатору занятий Республики Молдова (CRM 006-97), утвержденному Постановлением «Moldova
Standard» № 336-ST от 20 января 1998 г. В статье разъяснен порядок применения нового классификатора на практике

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Договор купли-продажи недвижимости

Купля-продажа относится к числу наиболее распространенных сделок с недвижимым имуществом. В статье подробно рассмотрены основные этапы процесса купли-продажи недвижимости, а также существующая судебная практика по каждому из них

 

Ольга ДОНЧУ
О претензионной работе на предприятии (продолжение)

Данная статья является продолжением статьи, опубликованной в журнале „Contabilitate şi audit" № 11/2014. В ней даны подробные комментарии к требованиям действующего законодательства в отношении порядка рассмотрения полученных и предъявленных претензий и жалоб

 

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2015 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на ноябрь 2014 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса