Сегодня: Вторник 29 ноября 2022 | EUR: 20.2669 | USD: 19.3488
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 2, 2018
Главная » Архив журнала » № 2, 2018

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii februarie
Павел ТОСТОГАН
Пульс февраля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Veronica VRAGALEVA, Dorel NOROC, Elena IAVORSCAIA
Aplicarea impozitului pe venit in anul 2018: aspecte noi

În prezentul articol sunt expuse comentarii la amendamentele privind impozitul pe venit operate în Codul fiscal prin Legea nr. 288/2017. Dintre acestea menţionăm cele ce ţin de noile noţiuni aplicate în legislaţia fiscală, modul de deducere a cheltuielilor, reglementările aferente amortizării şi reparaţiei mijloacelor fixe, determinarea bazei valorice a activelor de capital, particularităţile aplicării regimului de impozitare IVAO, modificările privind reţinerea impozitului pe venit

 

Елена ЯВОРСКАЯ, Игорь ЛАЗАРЬ
Что изменилось в применении НДС и акцизов в 2018 году

В данной статье представлены комментарии к основным изменениям, внесенным в Налоговый кодекс в отношении НДС и акцизов. В частности, они касаются обязательной регистрации отдельных субъектов в качестве плательщиков НДС, определения даты поставки и места поставки, осуществления освобожденных от НДС поставок (с правом и без права вычета), вычета и возмещения НДС, выписки налоговой накладной и заполнения Декларации по НДС, а  также применения акцизов

Елена ЯВОРСКАЯ
«Новая» Декларация VEN 12

Приказом Министерства финансов № 153/2017 были утверждены типовой формуляр Декларации VEN 12 и порядок ее заполнения. Новый формуляр по своей структуре и нумерации строк не отличается от предыдущего, уточнены лишь некоторые ссылки на законодательные акты и актуализирована терминология. В данной статье раскрыты особенности заполнения Декларации VEN 12 за 2017 год показателями, касающимися износа и расходов на ремонт основных средств, кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой  давности, расходов на подарки, материальную помощь, транспорт, питание и обучение, понесенных в пользу работников, а также на благотворительность и спонсорство. Обращаем внимание и на рекомендации автора по отражению в Декларации VEN 12 результатов инвентаризации, безнадежной дебиторской задолженности, представительских и командировочных расходов, заемных средств и субсидий, переноса налоговых убытков в 2017 году. Отдельное место в статье отведено рассмотрению порядка определения налога к уплате в рассрочку в 2018 году

 

Игорь СТАВИНСКИЙ
О сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда

Как известно, порядок исчисления и декларирования сбора за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, регламентируется Законом № 1540/1998. Данная статья знакомит читателей с наиболее существенными изменениями и дополнениями, внесенными в указанный закон  Законом № 313/2017. Они касаются, в частности, объектов обложения, облагаемой базы и ставки сбора, права представления отчетов POLMED 17 за 2017 год, а также освобождений от уплаты сбора

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА
Учет затрат по увеличению уставного капитала

Порядок увеличения уставного капитала строго регламентирован действующими нормативными актами и учредительными документами предприятий. Для соблюдения установленных в них процедур, предприятия осуществляют различного рода затраты, которые должны быть своевременно и правильно отражены в учете. В данной статье рассмотрен порядок отражения подобного рода затрат в финансовом учете, а также их вычета в целях налогообложения. При этом рекомендации авторов основаны на том, какие стандарты бухгалтерского учета применяют предприятия: НСБУ или МСФО

Andrei JIZDAN
Consideraţii privind impozitarea rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei: avantaje şi dezavantaje

Deşi Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr. 77/2016 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017, primul parc de aşa gen („Moldova IT park”) şi-a început activitatea la 1 ianuarie 2018. În prezentul articol sunt examinate particularităţile aplicării regimului fiscal pentru rezidenţii parcurilor IT şi analizate consecinţele fiscale ale unui astfel de regim pentru angajatori şi angajaţi în comparaţie cu alte regimuri fiscale. Printre altele, autorul dezvăluie facilităţile fiscale pentru companiile din sectorul IT, componenţa impozitului unic şi modul de calcul al acestuia, modul de trecere de la regimul standard la regimul special de impozitare şi invers, prevederile legislative privind asigurarea socială şi medicală a angajaţilor parcurilor IT

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind derecunoaşterea licenţelor pentru activităţile care din luna octombrie 2017 nu se mai supun licenţierii
Privind reflectarea cotei curente a datoriilor pe termen lung aferente leasingului financiar
Privind reflectarea în situaţiile financiare ale ONC a fondului de autofinanţare cu semnul minus
Privind modul de aplicare a contului 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” în ONC
Лидия ФОАЛЯ, Александр НЕДЕРИЦА
Об учете и налогообложении разниц, возникающих при продаже и покупке иностранной валюты
Об отражении в финансовых отчетах НКО профицита (дефицита), относящегося к целевым средствам
Марчела ДИМА
Взносы ОМС от невыплаченной на 1 января 2018 года материальной помощи: признание, вычет, освобождение от обложения
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Petru GRICIUC, Roman VIERU
Privind modificările aferente sancţiunilor fiscale
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind mărimea majorării de întârziere în anul 2018
Cum se determină obligaţiile fiscale la vânzarea apartamentului de către persoana fizică?
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Клара СОРОЧАН
Об отражении в Отчете IPC 18 пособий по временной нетрудоспособности

Как известно, приказом Министерства финансов № 126/2010 был утвержден типовой формуляр Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования (форма IPC18). В данной статье на конкретных примерах раскрыты особенности отражения пособий по временной нетрудоспособности в таблице 3  указанного Отчета

Clara SOROCEAN
Despre noua modalitate de prezentare a informaţiei pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 152/2017 au fost aprobate formularul tipizat al Informaţiei privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (Forma DSA 18) şi instrucţiunea cu privire la modul de completare a acestuia. În prezentul articol este dezvăluit modul de completare/prezentare a formularului menţionat de către angajatori şi de către persoanele care achită taxa fixă

Ольга ГРИНЕВИЧ
Исчисление и уплата взносов ОГСС и ОМС в 2018 году

Данная статья знакомит читателей с особенностями исчисления и уплаты взносов ОГСС и ОМС в 2018 году различными категориями плательщиков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Svetlana SLOBODEANU
Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma ONG 17) pentru anul 2017 de către organizaţiile necomerciale

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 08/2018 a fost aprobat un nou formular al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (forma ONG 17). Prezentul articol familiarizează cititorii cu particularităţile completării şi prezentării formularului menţionat. Printre altele, autorul dezvăluie tipurile de organizaţii necomerciale (ONC) şi actele legislative care reglementează activitatea acestora, corelaţia dintre veniturile şi cheltuielile ONC, condiţiile aplicării prevederilor art. 52 din Codul fiscal privind impozitarea veniturilor ONC şi scutirea de plata impozitului, direcţiile de utilizare a veniturilor din desemnarea procentuală, particularităţile declarării veniturilor de către ONC

Александр НЕДЕРИЦА, Лидия ФОАЛЯ
Об учете сумм процентного отчисления в некоммерческих организациях

В соответствии с действующим законодательством некоммерческие организации могут получать финансовые средства в порядке процентного отчисления. В данной статье рассмотрены основные вопросы учета операций, связанных с поступлением, использованием и возвратом сумм процентного отчисления и их отражением в финансовых отчетах НКО

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
ОБНП глазами бухгалтера
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на март 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса