Сегодня: Вторник 29 ноября 2022 | EUR: 20.2669 | USD: 19.3488
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 2, 2021
Главная » Архив журнала » № 2, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii februarie
Павел ТОСТОГАН
Пульс февраля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Svetlana SLOBODEANU
Amortizarea fiscală prin metoda nouă: aspecte practice privind aplicarea acesteia în anul 2020

Calcularea amortizării fiscale a mijloacelor fixe (în continuare – MF) a fost și rămâne una dintre cele mai discutabile probleme legate de determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător.

Normele ce vizează ajustările aferente amortizării MF în scopuri fiscale se deosebesc prin complexitatea lor. Sunt de menționat, nu în ultimul rând, și multiplele modificări care au fost operate în legislația fiscală în ultimii ani, precum şi incertitudinile în aplicarea actelor normative discutate amplu și cu ardoare de către practicieni și reprezentanții organelor de reglementare.

În contextul celor expuse mai sus, prezentul articol abordează următoarele aspecte importante: baza normativă ce reglementează calcularea amortizării fiscale a MF pentru anul 2020; practica tranziției la metoda nouă de amortizare fiscală prevăzută în art. 261 din CF; particularitățile aplicării metodei noi în anul 2020 (ţinând cont de modificările recente operate în actele normative de rigoare); prevederile de bază ale noului Catalog al mijloacelor fixe

Елена ЯВОРСКАЯ
Декларация VEN 12 за 2020 год: ее недостатки и особенности заполнения

Декларация VEN 12 (далее – Декларация) – непростой отчет, и не только из-за того, что в ней обобщается информация за целый год, но еще и потому, что ее функции многогранны. Так, помимо расчета подоходного налога путем различных корректировок, в Декларации налогоплательщик определяет льготы по подоходному налогу; рассчитывает уплаченный за рубежом налог к зачету; устанавливает сумму налога к оплате в рассрочку на следующий год; распределяет налог к оплате между подразделениями; рассчитывает разницу между исчисленной и уплаченной суммами.

В данной статье рассмотрены особенности заполнения Декларации субъектами в форме ООО, АО, ГП, МП, а также кооперативов, являющихся или не являющихся плательщиками НДС, но имеющих право выбора режима налогообложения. В частности, раскрыты основные изменения в НК, повлиявшие на порядок заполнения Декларации за 2020 год; даны рекомендации по внесению данных в первые три строки основной таблицы Декларации; изложен порядок корректировки доходов в приложении 1D и расходов в приложении 2D к Декларации; рассмотрены случаи, когда необходимо заполнение приложений 4D, 6D и 7D к Декларации и др.

Жанна ГРИЧУК
Декларирование подоходного налога в отчете IPC 21

Как известно, Приказом МФ № 94/2020 были утверждены типовой формуляр Отчета IPC 21 и Инструкция о порядке его заполнения. Применять новую форму для декларирования произведенных выплат и удержанного с них налога хозяйствующие субъекты должны начиная с отчета за январь 2021 года.

В данной статье рассмотрены особенности заполнения таблицы № 1 указанного Отчета по отдельным кодам источников дохода

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Порядок применения налога на недвижимое имущество и земельного налога в 2021 году
Об основных изменениях в разделе VII НК «Местные сборы» и конкретных ставках местных сборов, установленных на территории муниципия (города) Кишинэу
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Reflectăm facturile fiscale în anexele la Declaraţia privind TVA în cazul deducerii TVA într-o altă perioadă fiscală decât cea în care a fost primită factura fiscală (art. 102 alin. (12) din CF)
Acordarea de locuri pentru comerţ nu este livrare scutită de TVA fără drept de deducere
Reflectăm valoarea returului de marfă în Declaraţia privind TVA
Privind deducerea în scopuri fiscale a sumei TVA calculate în cadrul controlului post-vămuire pentru perioada aplicării regimului fiscal al întreprinderilor mici şi mijlocii
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
Применение принципа обратного налогообложения субъектами, находящимися в процессе несостоятельности
НДС на остатки активов при аннулировании регистрации плательщика НДС, находящегося в процессе несостоятельности
Расходы наймодателя на приобретение газа для котельной рефактурированию не подлежат
Декларирование налоговой накладной, полученной и не отраженной своевременно в Декларации по НДС и в приложении TVA FACT
Декларирование и уплата подоходного налога при оказании гражданином Республики Молдова услуг иностранной компании в 2020 году
Освобождение на иждивенца предоставляется без учета его гражданства
Геннадий БЕЖАН
Как предприятие в процессе несостоятельности определяет порог обязательной регистрации в качестве плательщика НДС
Dorel NOROC, Marcela DIMA
Deducem cheltuielile cu personalul izolat preventiv pe teritoriul entităţii în perioada stării de urgenţă
Indemnizaţiile pentru staţionare se deduc în scopuri fiscale
Roman VIERU
Când nu este obligatorie aplicarea ECC la comercializarea produselor agricole
La reorganizarea entităţii prin dezmembrare entitatea nou-creată devine plătitor de TVA
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О порядке исчисления сбора за пользование автомобильными дорогами по грузопассажирским автомобилям
Об обязательстве по исчислению и уплате сбора за пользование автомобильными дорогами по автомобилям, переданным в финансовый лизинг
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Ирина РЯХОВСКАЯ
Регистрация и установка защитных пломб на контрольно-кассовое оборудование в 2021 году

С 1 января 2021 года действует новое Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на контрольно-кассовое оборудование. В частности, был изменен порядок регистрации ККО в ГНС, фискализации и пломбирования контрольно-кассовых машин/фискальных принтеров, изменения адреса в ККО или снятия ККО с учета, отправки ККО на ремонт. Новшества в данной области рассмотрены автором в представленной статье

Valeriu SEVERIN
Impozităm plăţile pentru producţia agricolă procurată de la persoanele fizice
Care este mărimea impozitului pe venit reţinut din plata pentru locaţiune
Calculăm majorarea de întârziere în anul 2021
Care este termenul-limită de solicitare de către persoana fizică a facturii fiscale
Care sunt opţiunile de emitere a facturilor fiscale în formă electronică
Care este perioada de valabilitate a certificatului de rezidenţă emis în anul 2020
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Recomandări privind utilizarea clasificatoarelor la completarea tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC 21

Tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC21 este destinat declarării contribuțiilor de asigurări sociale calculate, inclusiv pe fiecare persoană angajată. Astfel, în coloana nr. 8 din el se reflectă informația despre codul funcției deținute de către angajat în cadrul entității.

Până la 01.01.2021 informaţia respectivă se indica în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC18, fiind preluată din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova. Actualmente coloana menţionată se completează în baza aceluiași Clasificator, suplimentar, însă, contribuabilii au posibilitatea declarării derivatelor pentru grupele de bază ale profesiilor (contabil-șef adjunct, director adjunct etc.). Explicații în acest sens sunt oferite în prima parte a prezentului articol.

Recent, Ministerul Finanțelor a aprobat în redacţie actualizată Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate care include noua categorie 174 „Liber profesionist în domeniul justiției”. Dat fiind acest fapt, partea a doua a articolului conține recomandări privind completarea Dări de seamă IPC21 de către categoria menționată a plătitorilor de contribuții la BASS

Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
Новые аспекты уплаты и декларирования взносов ОГСС лицами, осуществляющими деятельность в сфере правосудия

В данной статье представлены разъяснения, адресованные указанной категории плательщиков взносов ОГСС. Речь идет, в частности, о размере взносов на 2021 год; существующих освобождениях; порядке декларирования взносов; видах пособий государственного социального страхования, на которые имеют право свободные профессионалы, осуществляющие деятельность в сфере правосудия

Порядок уплаты взносов ОМС для физических лиц, трудоустроенных в 2021 году

В данной статье представлены, в частности, разъяснения, касающиеся скидок, предоставляемых при уплате взносов ОМС в виде фиксированной суммы. Кроме того, рассмотрены случаи, когда физические лица, подтверждающие уплату в полном объеме взносов ОМС в фиксированной сумме на соответствующий год, не уплачивают взносы ОМС, исчисленные в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Alexandru NEDERIŢA
Noile formate de situaţii financiare: conţinutul de bază şi interconexiunea cu conturile contabile

Prezentul articol elucidează, în primul rând, aspectele generale privind noile formate de situaţii financiare. Totodată, în el este dezvăluit conținutul de bază al indicatorilor noului format al bilanțului și interconexiunea acestora cu conturile contabile. În numerele următoare ale revistei, din același punct de vedere, vor fi examinați indicatorii din situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, nota explicativă la situațiile financiare

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Andrei TĂRÎŢA
Moştenirea părţii sociale în societatea cu răspundere limitată

Moștenirea părții sociale în SRL este un proces laborios şi de lungă durată. Practica demonstrează că, în cazul aplicării legislației care reglementează moștenirea părților sociale, apar diverse incertitudini. Majoritatea dintre acestea sunt determinate de o împletire complexă, în astfel de situaţii, a drepturilor succesoral, corporativ și familial.

În contextul celor expuse mai sus, prezentul articol oferă explicații privind moștenirea și tipurile acesteia, acceptarea moștenirii, modul de dobândire prin moștenire a calității de asociat și de înregistrare a modificărilor respective în Registrul de stat, acțiunile aferente procesului de moștenire a părții sociale în SRL

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на март 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса