Журнал “Contabilitate şi audit” » №7, 2016 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=6869

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Articolul 1. Punerea în aplicare

Titlul IX al Codului fiscal se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2007.

 

Articolul 2. Modificarea unor acte normative

Guvernul:

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul IX al Codului fiscal;

b) pînă la punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal:

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul IX al Codului fiscal;

– va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor normative care contravin titlului IX al Codului fiscal;

c) va asigura publicarea integrală în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi a legilor respective pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal.

 

Articolul 3. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele rutiere care au apărut pînă la 1 ianuarie 2007 se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii.

Alineatul (2) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

Preşedintele Parlamentului   Marian LUPU

Nr. 317-XVI. Chişinău, 2 noiembrie 2006.

 

___________________

Nota redacţiei. Legea nr. 317-XVI din 02.11.2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32.

 

În atenţia cititorilor!

1. Titlurile Codului fiscal şi legile pentru punerea în aplicare a acestora sînt publicate în redacţia existentă la 1 iulie 2016.

2. Cu caractere grase (bold) conturate sînt evidenţiate articolele (alineatele, punctele, subpunctele, propoziţiile, cuvintele, cifrele) introduse în titlurile Codului fiscal şi legile pentru punerea în aplicare a acestora sau expuse în redacţie nouă (modificate).

3. Cu caractere cursive (italice) conturate sînt evidenţiate articolele (alineatele, punctele, subpunctele, propoziţiile) din care au fost excluse unele alineate (puncte, subpuncte, propoziţii, cuvinte).

4. Prevederile Legii nr. 138 din 17.06.2016 privind completarea alineatului (5) al articolului 6 din Codul fiscal cu litera g) „impozitul pe avere” şi a Codului fiscal cu titlul VI1 „Impozitul pe avere” se aplică începînd cu 01.01.2016.

5. Prevederile Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind aplicarea sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control, precum şi cele privind deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale, care urmau a fi puse în aplicare de la 01.01.2017, au fost abrogate prin  Legea nr. 138 din 17.06.2016.

6. Conform Legii nr. 138 din 17.06.2016, începînd cu 01.01.2017, finanţarea lucrărilor de evaluare a bunurilor imobiliare se va efectua de la bugetul de stat, bugetul local sau alte surse conform legislaţiei. Totodată, autorităţile administraţiei publice locale vor putea iniţia procesul de evaluare sau reevaluare a bunurilor imobiliare din unităţile administrativ-teritoriale respective, inclusiv colectarea datelor iniţiale privind bunurile imobiliare, cu transmiterea ulterioară a datelor organelor cadastrale pentru evaluarea în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции