Журнал “Contabilitate şi audit” » №1, 2017 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7096

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Articolul 1. Punerea în aplicare

Titlul VIII al Codului fiscal se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2006.

 

Articolul 2. Modificarea actelor normative

Guvernul:

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VIII al Codului fiscal;

b) pînă la punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal:

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VIII al Codului fiscal;

– va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative a actelor normative care contravin titlului VIII al Codului fiscal.

 

Articolul 3. Dispoziţii tranzitorii

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele pentru resursele naturale, care au apărut pînă la 1 ianuarie 2006, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestora.

Alineatul (2) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

Preşedintele Parlamentului        Marian LUPU
Nr. 68-XVI. Chişinău, 5 mai 2005.

_________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 68-XVI din 05.05.2005 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială. Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32.

 


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции