Журнал “Contabilitate şi audit” » №9, 2021 » ОБЗОР СОБЫТИЙ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=9446
Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"
 

Pulsul lunii septembrie


Modificări în aplicarea taxelor locale

Plafonarea taxelor locale a fost declarată neconstituţională1 şi, ca urmare, începând cu 14 septembrie 2021, nu se aplică2 modificările operate în titlul VII al CF prin articolul VII punctele 78–87 din Legea nr. 257/2020.

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează că, potrivit art. 7 alin. (4) din CF, deciziile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la punerea în aplicare, la modificarea, în limitele competenţei lor, a cotelor, a modului şi termenelor de achitare şi la aplicarea facilităţilor se adoptă pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificările corespunzătoare ale bugetelor locale, iar taxele locale aplicate anterior vor fi valabile până la modificarea lor în modul stabilit.

Comentarii la acest subiect sunt oferite în prezentul număr al revistei3.

 

Cota redusă a TVA se va aplica în sectorul HoReCa de la 1 octombrie 2021

Parlamentul a aprobat  în şedinţa din 23 septembrie 2021, în două lecturi, punerea în aplicare, începând cu 1 octombrie curent, a cotei TVA în mărime de 6 % la serviciile de cazare, produsele alimentare/băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, pentru agenţii economici din sectorul HoReCa. Reamintim că Legea nr.  76/20214, care prevede aplicarea cotei reduse a TVA pe perioada stării de urgenţă sau pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, urma să intre în vigoare nu  mai devreme de 6 luni de la data publicării, adică de la 21 noiembrie 2021.

 

Anularea facturilor fiscale electronice: reglementări noi

Prin Ordinul SFS nr. 449/20215 au fost operate modificări în Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura”6.

Astfel, Regulamentul este completat cu anexa nr. 1 care conţine formularul „Confirmarea privind anularea facturii fiscale electronice „e-Factura””. Corespunzător, sunt actualizate prevederile punctelor 45  şi 46 din Regulament, şi anume:

în cazul facturii fiscale expediate prin „ciclul lung”, care a fost semnată electronic de către Cumpărător şi a primit statutul de „Finisată”, confirmarea Cumpărătorului de acceptare a anulării se asigură prin semnarea de către acesta a formularului conform anexei nr. 1. Confirmarea va fi ataşată automat de către sistem la factura fiscală electronic anulată, cu posibilitatea vizualizării acesteia de către Furnizor şi Cumpărător din statutul „Anulate“ al sistemului;

factura fiscală expediată prin „ciclul scurt”, care a primit statutul de „Finisată“, poate fi anulată de către Furnizor doar după obţinerea confirmării conform formularului din anexa nr. 1, semnată de Cumpărător. Confirmarea Cumpărătorului va fi ataşată, în mod obligatoriu, de către Furnizor la factura fiscală anulată, cu posibilitatea vizualizării acesteia de către Furnizor şi Cumpărător din statutul „Anulate“ al sistemului.

În ambele cazuri pe factura fiscală anulată se va plasa automat inscripţia pe diagonală a cuvântului „Anulat“.

 

Modificările în SNC şi Planul de conturi au intrat în vigoare

Prin ordinele MF nr. 110/2021 şi nr.  111/20217 au fost operate modificări în unele SNC şi în Planul general de conturi contabile. Comentarii pe marginea acestora au fost prezentate în numărul precedent al revistei8.3 Vezi p. 50.

 

4 Legea  cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităţilor atribuite la secţiunea  I din CAEM.

 

5 Vezi p. 106.

 

6 Aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020.

 

7 Vezi p. 107 şi 108.

 

8 Vezi „Contabilitate şi audit” nr. 8/2021, p. 5.


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции