Privind neaplicarea regimului fiscal special (4 %) în cazul entităţii al cărei fondator deţine peste 25 % din cote de participare în patru entităţi

 

 

ÎNTREBARE: O persoană are calitatea de asociat cu cota-parte de peste 25% în patru entităţi. Niciuna din aceste entităţi nu este în drept să aplice regimul general de aplicare a impozitului pe venit. Conform căror criterii se va stabili entitatea care urmează a fi exclusă de la aplicarea regimului fiscal special privind impozitul pe venit stabilit pentru întreprinderi mici şi…

 

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт