Concedierea angajatului în baza hotărârii judecătoreşti

În unele cazuri, legislaţia penală prevede privarea persoanei condamnate de dreptul de a ocupa anumite funcţii. Executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii se asigură de către organul de probaţiune în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul (art. 184 din Codul de executare).

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт