Reglementări noi privind modul de prezentare a Dării de seamă IPC 21

 

 

Prin Ordinul MF nr. 156/2021 au fost operate unele modificări în formularul tipizat al Dării de seamă IPC 21 şi în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acestuia1. În particular, în preambulul formularului menţionat rubrica „După controlul fiscal” a fost înlocuită cu două rubrici:

• „Declararea contribuţiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului…

 

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт