Reflectăm în dările de seamă aferente asigurărilor sociale de stat cazurile aflării angajaţilor în concediul pentru îngrijirea copilului şi concediul paternal

 

 

Prin Legea nr. 195/20221 au fost operate modificări în Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289/2004 (în continuare – Legea nr. 289/2004). Modificările respective au intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2022 şi vizează modul de acordare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei…

 

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт