Aspecte practice privind contabilizarea şi impozitarea veniturilor şi cheltuielilor din activitatea economică a ONC

În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea cu privire la organizaţiile necomerciale nr. 86/2020 (în continuare – Legea nr.  86/2020) şi pct. 42 din Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale/reprezentanţele entităţii nerezidente (în continuare – Indicaţii metodice), în afară de misiunile cu destinaţie specială, ONC poate desfăşura şi activitate economică, inclusiv activitate de producţie, de prestare a serviciilor, de investiţii şi de alt gen, care reiese nemijlocit din scopurile statutare.

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт