Aspecte practice privind contabilizarea şi impozitarea veniturilor şi cheltuielilor din activitatea economică a ONC

În revista „Contabilitate şi audit” nr. 10 şi 11/2022 au fost expuse aspectele generale privind componenţa, recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor din activitatea economică a ONC, precum şi modul de contabilizare şi de impozitare a veniturilor şi cheltuielilor din vânzarea bunurilor, din prestarea serviciilor, din operaţiunile de leasing (locaţiune/arendă), din diferenţele de curs valutar şi de sumă, din evenimentele excepţionale, din rezultatele inventarierii bunurilor, din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat (în continuare – datorii expirate) şi a creanţelor compromise.

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт