Recomandări practice privind tranziţia la noul mod de ţinere a contabilităţii în organizaţiile necomerciale

De menţionat că Indicaţiile metodice reglementează doar particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Principiile fundamentale şi regulile generale de ţinere a contabilităţii în organizaţiile sus-menţionate sînt stabilite în Legea contabilităţii, standardele de contabilitate, planul de conturi contabile şi în alte acte normative (paragraful 5 din Indicaţiile metodice).

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт